Toyota Yaris 2015 ra mắt tại Mỹ với ba phiên bản giá từ 14.845USD