Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang Điều khoản Sử dụng của chúng tôi. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ những điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào dưới đây, vui lòng không sử dụng trang web này.

1. Sử dụng trang web

1.1. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn cam kết sử dụng nó chỉ cho những mục đích hợp pháp và tuân thủ mọi luật lệ và quy định liên quan.

1.2. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc giữ bảo mật thông tin đăng nhập của mình và các hoạt động trên trang web.

2. Nội dung và Bản quyền

2.1. Mọi nội dung trên trang web, bao gồm văn bản, hình ảnh, video và đồ họa, là tài sản của chúng tôi hoặc được sự cho phép sử dụng. Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung này mà không có sự cho phép.

2.2. Bất kỳ việc sao chép hoặc phân phối nội dung không được phép có thể gây hậu quả pháp lý.

3. Thay đổi thông tin

3.1. Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ thông tin nào trên trang web này mà không cần báo trước.

4. Quyền từ chối

4.1. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bỏ quyền truy cập của bất kỳ người dùng nào mà chúng tôi xem là vi phạm các điều khoản sử dụng mà không cần báo trước.

5. Liên kết

5.1. Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của những trang web đó.

6. Thông tin liên hệ

6.1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp nào liên quan đến Điều khoản Sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin trên trang Liên hệ.

Cảm ơn bạn đã đọc và tuân thủ Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.