Xem thêm

Từ 1/2/2024: Áp dụng mức thu phí đường bộ mới

CEO Long Timo
Ngày 1/2/2024 sẽ đánh dấu sự thay đổi trong việc thu phí đường bộ tại Việt Nam. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến mức phí thu cho các phương tiện giao thông cơ...

Ngày 1/2/2024 sẽ đánh dấu sự thay đổi trong việc thu phí đường bộ tại Việt Nam. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến mức phí thu cho các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, ngoại trừ xe của lực lượng công an và quốc phòng.

Mức phí thu phí mới

Mức phí thu phí áp dụng cho ô tô sẽ được chia thành 8 nhóm dựa trên tải trọng và số ghế ngồi của xe. Từ 130.000 đồng một tháng đến 1.430.000 đồng/một tháng, mức thu phí sẽ phân loại cho phù hợp.

Chu trình thu phí

Theo đó, mức thu phí trong năm đầu tiên (từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) sẽ bằng 92% mức phí của 1 tháng trong biểu phí. Từ năm thứ 3 trở đi, mức thu phí sẽ giảm xuống còn 85% mức phí của 1 tháng trong biểu phí. Thời gian tính phí sẽ từ khi đăng kiểm xe, không bao gồm thời gian chu kỳ đăng kiểm trước.

Đối tượng chịu phí

Nghị định quy định đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký, kiểm định để lưu hành. Đối tượng này bao gồm xe ô tô, xe đầu kéo và các loại xe tương tự.

Quy định đối với xe ô tô

Đối với xe ô tô của các tổ chức và cá nhân đăng ký tại Việt Nam (trừ xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an), mức thu phí sẽ tính từ thời điểm kiểm định lần đầu được cấp giấy chứng nhận kiểm định. Đối với xe ô tô đã được cải tạo hoặc chuyển đổi công năng hoặc chuyển đổi sở hữu, mức thu phí sẽ tính từ thời điểm chuyển đổi.

Thời gian thu phí

Phí sử dụng đường bộ có thể được tính theo năm, tháng hoặc theo chu kỳ kiểm định của xe ô tô. Đơn vị đăng kiểm sẽ cấp tem nộp phí tương ứng với thời gian nộp phí. Đối với xe ô tô có chu kỳ kiểm định dưới 1 năm, chủ phương tiện sẽ nộp phí cho cả chu kỳ kiểm định. Đối với xe ô tô có chu kỳ kiểm định trên 1 năm, chủ phương tiện có thể nộp phí theo năm hoặc chu kỳ kiểm định.

Nộp phí sử dụng đường bộ

Đến hạn nộp phí, chủ phương tiện phải đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định và nộp phí cho chu kỳ kiểm định tiếp theo. Trường hợp chủ phương tiện đến kiểm định sớm hơn hoặc chậm hơn thời gian quy định, đơn vị đăng kiểm sẽ tính tiền phí từ thời điểm cuối của khoảng thời gian đã nộp phí lần trước cho đến hết chu kỳ kiểm định tiếp theo.

Tóm lại

Từ ngày 1/2/2024, mức thu phí đường bộ sẽ thay đổi tại Việt Nam. Các chủ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cần lưu ý về mức phí thu phí mới và chu trình thu phí. Tuân thủ các quy định đối với xe ô tô và thời gian nộp phí sử dụng đường bộ sẽ giúp tránh phạt và đảm bảo sự an toàn khi tham gia giao thông.

1