Xem thêm

Áp Dụng Mức Thu Phí Đường Bộ Mới Từ 1/2/2024

CEO Long Timo
Chào mừng bạn đến với bài viết hôm nay! Hãy cùng tôi tìm hiểu về việc áp dụng mức thu phí đường bộ mới từ ngày 1/2/2024. Mức Thu Phí Đường Bộ Mới Theo quy...

Chào mừng bạn đến với bài viết hôm nay! Hãy cùng tôi tìm hiểu về việc áp dụng mức thu phí đường bộ mới từ ngày 1/2/2024.

Mức Thu Phí Đường Bộ Mới

Theo quy định mới, mức thu phí cho ô tô (trừ xe của lực lượng công an, quốc phòng) sẽ được chia thành 8 nhóm dựa trên tải trọng và số ghế ngồi của xe. Các mức phí này dao động từ 130.000 đồng một tháng đến 1.430.000 đồng một tháng.

Mức Thu Phí Theo Thời Gian

Mức thu phí trong năm thứ 2 (từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) sẽ bằng 92% so với mức phí của 1 tháng trong biểu đồ bên dưới.

Từ 1/2/2024: Chính thức áp dụng mức thu phí đường bộ mới Hình ảnh minh họa: Mức thu phí sử dụng đường bộ sẽ áp dụng từ ngày 1/2/2024.

Mức thu phí trong năm thứ 3 (từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 36 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) sẽ bằng 85% so với mức phí của 1 tháng trong biểu đồ. Thời gian tính phí sẽ bắt đầu từ khi đăng kiểm xe, không tính thời gian của chu kỳ đăng kiểm trước.

Nộp Phí Cho Chu Kỳ Trước

Trong trường hợp chủ phương tiện chưa nộp phí cho chu kỳ trước, họ sẽ phải nộp thêm tiền phí để bù đắp. Số tiền này được tính bằng mức thu phí của 1 tháng nhân với số tháng phải nộp cho chu kỳ trước.

Quy Định Đối Tượng Chịu Phí

Nghị định quy định rằng các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký (có giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe), kiểm định để lưu hành (được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường) sẽ phải chịu phí sử dụng đường bộ. Các loại xe gồm ô tô, xe đầu kéo và các loại xe tương tự.

Từ 1/2/2024: Chính thức áp dụng mức thu phí đường bộ mới Hình ảnh minh họa: Mức thu phí sử dụng đường bộ sẽ áp dụng từ ngày 1/2/2024.

Đối với xe ô tô đăng ký tại Việt Nam, quy định áp dụng cho cả tổ chức và cá nhân (trừ xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an). Đối với xe ô tô kiểm định lần đầu, thời điểm tính phí sẽ bắt đầu từ ngày phương tiện được cấp Giấy chứng nhận kiểm định. Đối với xe ô tô cải tạo, chuyển đổi công năng hoặc chuyển đổi sở hữu, mức thu phí sẽ tính từ ngày chuyển đổi công năng hoặc chuyển đổi sở hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký mới của xe ô tô.

Thời Gian Nộp Phí

Phí sử dụng đường bộ có thể được tính theo năm, tháng hoặc chu kỳ kiểm định của xe ô tô. Đơn vị đăng kiểm sẽ cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng với thời gian nộp phí.

Đối với xe ô tô có chu kỳ kiểm định từ 1 năm trở xuống, chủ phương tiện sẽ nộp phí sử dụng đường bộ cho cả chu kỳ kiểm định và được cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng với thời gian nộp phí. Đối với xe ô tô có chu kỳ kiểm định trên 1 năm (18 tháng, 24 tháng và 36 tháng), chủ phương tiện phải nộp phí sử dụng đường bộ theo năm (12 tháng) hoặc nộp phí cho cả chu kỳ kiểm định (18 tháng, 24 tháng và 36 tháng).

Xe Ô Tô Kiểm Định Sớm Hơn Hoặc Trễ Hơn

Trong trường hợp chủ phương tiện đưa xe đến kiểm định sớm hơn hoặc trễ hơn so với thời gian chu kỳ kiểm định quy định, đơn vị đăng kiểm sẽ kiểm tra xe và tính tiền phí sử dụng đường bộ từ thời điểm cuối của khoảng thời gian đã nộp phí sử dụng đường bộ lần trước cho đến hết chu kỳ kiểm định của kỳ tiếp theo (nếu chu kỳ kiểm định tiếp theo trên 12 tháng, chủ phương tiện có thể nộp đến 12 tháng hoặc nộp cả chu kỳ kiểm định).

Kết Luận

Từ ngày 1/2/2024, việc áp dụng mức thu phí đường bộ mới sẽ có tác động đáng kể đối với các chủ phương tiện giao thông. Hãy thực hiện nộp phí đúng hạn và tuân thủ các quy định để đảm bảo an toàn và duy trì mạng lưới giao thông tốt nhất cho cộng đồng.

1