Năm 2019: Lệ phí trước bạ ô tô tăng gấp 3 lần?

CEO Long Timo
Trong năm 2019, đã có một thay đổi quan trọng về lệ phí trước bạ ô tô tại Việt Nam. Kể từ ngày 10/4/2019, mức thu lệ phí trước bạ khi mua ô tô bán...

Trong năm 2019, đã có một thay đổi quan trọng về lệ phí trước bạ ô tô tại Việt Nam. Kể từ ngày 10/4/2019, mức thu lệ phí trước bạ khi mua ô tô bán tải và ô tô tải VAN đã tăng gấp ba lần so với quy định trước đó. Mục đích của việc tăng lệ phí này là để quản lý tốt hơn việc sử dụng các loại xe này và đồng thời tăng thu ngân sách nhà nước.

Lệ phí trước bạ phải nộp khi mua ô tô

Lệ phí trước bạ là khoản phí mà người mua ô tô phải nộp cho nhà nước. Theo Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, công thức tính lệ phí trước bạ ô tô được xác định như sau:

Lệ phí trước bạ phải nộp = Giá tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

Trong đó, giá tính lệ phí trước bạ phụ thuộc vào giá trị của xe và mức thu lệ phí trước bạ được tính theo tỷ lệ (%) quy định.

Trường hợp 1: mua xe mới

 • Giá tính lệ phí trước bạ: Giá tính lệ phí trước bạ khi mua ô tô được quy định cụ thể cho từng loại xe. Để biết giá tính của từng loại xe, bạn có thể tham khảo thông tư 304/2016/TT-BTC về bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô và xe máy.

 • Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ: Mức thu lệ phí trước bạ khi mua ô tô được tính theo tỷ lệ quy định như sau:

  • Từ nay đến trước ngày 10/4/2019, mức thu lệ phí trước bạ là 2%.
  • Ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Mức thu này có thể cao hơn không quá 15%, tùy thuộc vào quyết định của HĐND tỉnh.
  • Ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần thứ 02 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng trên toàn quốc.

Lệ phí trước bạ khi mua ô tô Hình ảnh minh họa - Lệ phí trước bạ ô tô năm 2019 có nhiều biến động.

Trường hợp 2: Mua ô tô cũ

 • Giá tính lệ phí trước bạ: Khi mua ô tô cũ, giá tính lệ phí trước bạ sẽ được xác định dựa trên thời gian sử dụng và giá trị còn lại của xe. Cụ thể như sau:
 1. Trong 1 năm: Giá trị còn lại của xe so với xe mới là 90%.
 2. Từ trên 1 - 3 năm: Giá trị còn lại của xe so với xe mới là 70%.
 3. Từ trên 3 - 6 năm: Giá trị còn lại của xe so với xe mới là 50%.
 4. Từ trên 6 - 10 năm: Giá trị còn lại của xe so với xe mới là 30%.
 5. Trên 10 năm: Giá trị còn lại của xe so với xe mới là 20%.
 • Mức thu lệ phí trước bạ: Mức thu lệ phí trước bạ với xe cũ là 2% và áp dụng trên toàn quốc.

Như vậy, lệ phí trước bạ ô tô trong năm 2019 có sự thay đổi đối với ô tô bán tải và xe ô tô tải VAN. Để bảo vệ quyền lợi cá nhân, người mua xe cần nắm rõ thời điểm áp dụng cách tính mới và cách tính lệ phí trước bạ khi mua ô tô mới và ô tô cũ.

Xem thêm

 • Các loại chi phí khi mua xe máy năm 2019
 • 5 điểm mới của Nghị định 20 về lệ phí trước bạ

Khắc Niệm

1