Xem thêm

Biển số xe 13 ở tỉnh nào? - Giải đáp mọi thắc mắc

CEO Long Timo
Giới thiệu Bạn có thói quen nhìn biển số xe khi tham gia giao thông để nhớ tên các tỉnh thành mà mình qua. Tuy nhiên, bạn ít thấy biển số xe 13 và muốn...

Giới thiệu

Bạn có thói quen nhìn biển số xe khi tham gia giao thông để nhớ tên các tỉnh thành mà mình qua. Tuy nhiên, bạn ít thấy biển số xe 13 và muốn biết rằng biển số xe 13 thuộc tỉnh nào. Liệu có quan niệm phong thủy không tốt nên không sử dụng số này hay không? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để có câu trả lời cho thắc mắc của bạn!

Biển số xe 13 ở tỉnh nào?

Thực tế, số 13 không phải là đầu biển số của bất kỳ tỉnh nào ở Việt Nam. Theo thông báo mới nhất từ Cục đăng kiểm Việt Nam, số 13 không nằm trong danh sách biển số xe được cấp phép. Biển số xe 13 chỉ xuất hiện trên phim ảnh hoặc trong các tác phẩm nghệ thuật mà thôi.

Giải mã ký tự trên biển số xe

Đối với biển số xe ô tô, biển số gồm các nhóm chữ và số được bố trí cân đối giữa biển số. Hai số đầu là ký hiệu địa phương đăng ký xe và sê ri đăng ký. Nhóm số thứ hai là thứ tự xe đăng ký gồm 05 chữ số từ 000.01 đến 999.99.

Với biển số xe mô tô trong nước, biển số gồm các nhóm chữ và số được bố trí như sau: nhóm số thứ nhất là ký hiệu địa phương đăng ký xe và sê ri đăng ký, phân cách bằng dấu gạch ngang (-). Nhóm số thứ hai là thứ tự xe đăng ký gồm 05 chữ số từ 000.01 đến 999.99.

Quy định về biển số xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước

Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA, biển số xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước được quy định như sau:

  • Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, seri biển số sử dụng lần lượt một trong 11 chữ cái (A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M) cấp cho xe của các cơ quan của Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, các Ban chỉ đạo Trung ương, Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam), đơn vị sự nghiệp công lập (trừ Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập), và Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước.

  • Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng có ký hiệu "CD" cấp cho xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân sử dụng vào mục đích an ninh.

  • Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, seri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái (A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z) cấp cho xe của doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp cổ phần của công an, quân đội), Ban quản lý dự án thuộc doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp, xe của đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, xe của Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập, xe của cá nhân.

  • Biển số nền màu vàng, chữ và số màu đỏ, có ký hiệu địa phương đăng ký và hai chữ cái viết tắt của khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế, cấp cho xe của khu kinh tế - thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ.

  • Biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen, seri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái (A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z) cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải.

Ý nghĩa của biển số xe màu xanh, vàng và trắng trong nước?

Biển số xe màu xanh, chữ và số màu trắng, sêri biển số sử dụng một trong 11 chữ cái (A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M) cấp cho xe của các cơ quan của Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, các Ban chỉ đạo Trung ương, Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam), đơn vị sự nghiệp công lập (trừ Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập) và Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước.

Biển số xe màu xanh, chữ và số màu trắng, ký hiệu "CD" được cấp cho xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân sử dụng vào mục đích an ninh.

Biển số xe màu trắng, chữ và số màu đen, sêri biển số sử dụng một trong 20 chữ cái (A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z) cấp cho xe của doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp cổ phần của công an, quân đội), Ban quản lý dự án thuộc doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp, xe của đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, xe của Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập và xe của cá nhân.

Bài viết đã giải đáp thắc mắc về "Biển số xe 13 ở tỉnh nào?". Hy vọng rằng nội dung này đã mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích.

Câu hỏi thường gặp

1