Xem thêm

Văn bản chính sách mới

CEO Long Timo
Caption: Dùng công tơ chung khi tính tiền điện sẽ được xác định theo thông tin cư trú Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 09/2023/TT-BCT, sửa đổi và bổ sung một số điều...

Electricity Caption: Dùng công tơ chung khi tính tiền điện sẽ được xác định theo thông tin cư trú

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 09/2023/TT-BCT, sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT và Thông tư 25/2018/TT-BCT về thực hiện giá bán điện. Trong đó, điều chỉnh quy định về giá bán lẻ điện sinh hoạt. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến việc tính tiền điện của bạn. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết!

Xác định bên mua điện sinh hoạt có các hộ sử dụng điện dùng chung công tơ

Theo quy định trước đây, việc xác định bên mua điện sinh hoạt có các hộ sử dụng điện dùng chung công tơ sẽ căn cứ vào hộ khẩu. Tuy nhiên, theo quy định mới tại Thông tư 09/2023/TT-BCT, xác định bên mua điện sinh hoạt có các hộ sử dụng điện dùng chung công tơ sẽ dựa vào thông tin về cư trú của hộ gia đình tại địa điểm sử dụng điện. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải chịu trách nhiệm phân bổ công tơ khi tính tiền điện cho các hộ sử dụng điện dùng chung. Thông tin về cư trú sẽ được sử dụng để xác định giá bán điện cho mỗi hộ sử dụng.

Xác định bên mua điện sử dụng vào mục đích sinh hoạt cho nhà ở tập thể

Trước đây, đối với việc xác định bên mua điện sử dụng vào mục đích sinh hoạt cho nhà ở tập thể, quy định là cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện. Điều này căn cứ vào sổ tạm trú hoặc danh sách cán bộ, chiến sỹ có xác nhận của thủ trưởng đơn vị đối với lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, Thông tư 09/2023/TT-BCT đã thay đổi và quy định rằng việc xác định bên mua điện sử dụng vào mục đích sinh hoạt cho nhà ở tập thể sẽ dựa vào thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện hoặc danh sách cán bộ, chiến sỹ có xác nhận của thủ trưởng đơn vị đối với lực lượng vũ trang. Điều này đồng nghĩa với việc tính tiền điện cho một hộ sử dụng điện sẽ dựa trên thông tin về cư trú, giúp đơn giản hóa quy trình tính toán.

Điều chỉnh này trong Thông tư 09/2023/TT-BCT sẽ có hiệu lực từ ngày 15/6/2023. Bạn cần lưu ý và cập nhật những thay đổi này để có thông tin chính xác khi tính tiền điện cho gia đình.

1