Xem thêm

Tri giá tính thuế hàng nhập khẩu

CEO Long Timo
Tri giá tính thuế hàng nhập khẩu là vấn đề mà nhiều doanh nghiệp và cá nhân thường thắc mắc khi nhập hàng hóa từ nước ngoại. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm...

Tri giá tính thuế hàng nhập khẩu là vấn đề mà nhiều doanh nghiệp và cá nhân thường thắc mắc khi nhập hàng hóa từ nước ngoại. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính thuế hàng hóa nhập khẩu và các quy định liên quan do Cục Hải quan Đồng Nai cung cấp.

Nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hàng hóa

Theo Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên. Trị giá này được xác định theo các phương pháp quy định trong Thông tư.

Phương pháp trị giá giao dịch

Theo cùng Thông tư số 39/2015/TT-BTC, phương pháp trị giá giao dịch là cách xác định trị giá hải quan dựa trên giá thực tế đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu sau khi đã điều chỉnh theo quy định trong Thông tư. Trong đó, các yếu tố sau được tính vào giá thực tế:

  • Giá mua ghi trên hóa đơn thương mại
  • Các khoản điều chỉnh theo quy định
  • Các chứng từ, tài liệu để xác định trị giá theo phương pháp này

Các khoản điều chỉnh cộng

Theo Điều 13, Thông tư số 39/2015/TT-BTC, các khoản điều chỉnh cộng bao gồm:

  • Chi phí hoa hồng bán hàng, phí môi giới. Trường hợp này, các chi phí bao gồm các khoản thuế phải nộp ở Việt Nam không được tính vào trị giá hải quan.
  • Chi phí bao bì gắn liền với hàng hóa nhập khẩu, bao gồm giá mua bao bì và các chi phí khác liên quan đến việc mua bán và vận chuyển bao bì.
  • Chi phí đóng gói hàng hóa, bao gồm chi phí về vật liệu đóng gói và chi phí về nhân công đóng gói.

Khai bổ sung

Nếu có nhu cầu khai bổ sung hồ sơ hải quan, bạn cần tuân thủ quy định trong Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Quy định này chỉ ra các trường hợp và nội dung khai bổ sung hồ sơ hải quan, cùng với các thủ tục cần thực hiện.

Tìm hiểu thêm và liên hệ

Đây chỉ là những thông tin cơ bản về tri giá tính thuế hàng nhập khẩu. Để có được hướng dẫn cụ thể và giải đáp các vướng mắc phát sinh, vui lòng liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi bạn đăng ký tờ khai và làm thủ tục hải quan.

Thế giới thương mại Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Với các quy định về tri giá tính thuế hàng nhập khẩu, việc nhập hàng hóa từ nước ngoài sẽ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Hãy đảm bảo tuân thủ các quy định và nắm rõ quy trình để tránh các rủi ro phát sinh.

1