Phí công chứng nhà đất năm 2023: Những điều cần biết

CEO Long Timo
Phí công chứng nhà đất được tính như thế nào? (Ảnh minh hoạ) Bạn đang quan tâm đến vấn đề phí công chứng nhà đất năm 2023? Hãy cùng tìm hiểu những thông tin quan...

Phí công chứng nhà đất Phí công chứng nhà đất được tính như thế nào? (Ảnh minh hoạ)

Bạn đang quan tâm đến vấn đề phí công chứng nhà đất năm 2023? Hãy cùng tìm hiểu những thông tin quan trọng về vấn đề này. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết để hiểu rõ về phí công chứng nhà đất.

Phí công chứng nhà đất mới nhất

1.1. Xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng

Theo quy định tại Thông tư 257/2016/TT-BTC, phí công chứng hợp đồng, giao dịch nhà đất được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng. Cụ thể, phí công chứng áp dụng cho các loại hợp đồng, giao dịch sau:

  • Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, chia tách hoặc nhập, đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc nhà ở công trình trên đất.
  • Văn bản thoả thuận phân chia di sản hoặc khai nhận di sản.
  • Hợp đồng vay tiền.
  • Hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản.

Dưới đây là mức thu phí công chứng nhà đất theo giá trị tài sản/hợp đồng, giao dịch:

STT | Giá trị tài sản/hợp đồng, giao dịch | Mức thu (đồng/trường hợp) 1 | Dưới 50 triệu đồng | 50.000 đồng 2 | Từ 50 - 100 triệu đồng | 100.000 đồng 3 | Từ trên 100 triệu đồng - 01 tỷ đồng | 0.1% giá trị tài sản/giá trị hợp đồng, giao dịch 4 | Từ trên 01 - 03 tỷ đồng | 01 triệu đồng + 0.06% của phần giá trị tài sản/giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng 5 | Từ trên 03 - 05 tỷ đồng | 2.2 triệu đồng + 0.05% của phần giá trị tài sản/giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng 6 | Từ trên 05 - 10 tỷ đồng | 3.2 triệu đồng + 0.04% của phần giá trị tài sản/giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng 7 | Từ trên 10 - 100 tỷ đồng | 5.2 triệu đồng + 0.03% của phần giá trị tài sản/giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng 8 | Trên 100 tỷ đồng | 32.2 triệu đồng + 0.02% của phần giá trị tài sản/giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp)

Ngoài ra, các hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở, thuê, thuê lại tài sản cũng có mức thu phí công chứng tương ứng với giá trị tài sản/hợp đồng, giao dịch.

Ví dụ: Nếu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở có giá trị là 04 tỷ đồng, phí công chứng phải nộp là 2.7 triệu đồng (2.2 triệu đồng + 0.05% x 01 tỷ đồng = 2.7 triệu đồng).

Lưu ý: Trường hợp giá đất, giá tài sản do các bên thoả thuận thấp hơn mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, giá trị tính phí công chứng sẽ được tính theo công thức:

Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản tính phí công chứng = Diện tích đất, số lượng tài sản ghi trong hợp đồng, giao dịch x Giá đất, giá tài sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định

1.2. Không theo giá trị tài sản/giá trị hợp đồng

Cách tính phí công chức nhà đất trong trường hợp không theo giá trị tài sản hoặc hợp đồng áp dụng cho các loại giao dịch, hợp đồng như hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, bảo lãnh, uỷ quyền, sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch, di chúc, từ chối nhận di sản.

Dưới đây là mức thu phí công chức nhà đất không theo giá trị tài sản/hợp đồng, giao dịch:

STT | Loại việc | Mức thu (đồng/trường hợp) 1 | Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp | 40 nghìn đồng 2 | Hợp đồng bảo lãnh | 100 nghìn đồng 3 | Hợp đồng ủy quyền | 50 nghìn đồng 4 | Giấy ủy quyền | 20 nghìn đồng 5 | Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch trừ sửa đổi, bổ sung tăng giá trị hợp đồng/tài sản | 40 nghìn đồng 6 | Việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch | 25 nghìn đồng 7 | Di chúc | 50 nghìn đồng 8 | Văn bản từ chối nhận di sản | 20 nghìn đồng 9 | Công việc khác | 40 nghìn đồng 10 | Lưu giữ di chúc | 100 nghìn đồng/trường hợp

Thù lao công chứng nhà đất

Ngoài phí công chứng, khi thực hiện việc công chứng hợp đồng, giao dịch, bạn cũng phải nộp thù lao công chứng. Thù lao công chứng là khoản tiền mà tổ chức hành nghề công chứng và người yêu cầu công chứng thoả thuận về.

Theo quy định, mức thù lao công chứng do các bên thoả thuận với tổ chức hành nghề công chứng, nhưng không được vượt quá mức trần do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành. Mức thù lao công chứng cũng sẽ khác nhau tùy vào từng tỉnh thành.

Để minh hoạ, tại TP. Hà Nội, mức thù lao công chứng khi soạn thảo căn cứ là 01 triệu đồng tiền. Còn tại TP. Hồ Chí Minh, mức thù lao soạn thảo là từ 70.000 - 300.000 đồng/trường hợp; thù lao đánh máy, in ấn hợp đồng là 15.000 đồng/trang.

Với những thông tin trên, bạn đã hiểu rõ hơn về phí công chứng nhà đất năm 2023. Nếu bạn còn gì thắc mắc, hãy liên hệ 19006192 để được tư vấn và giải đáp chi tiết.

1