Những quy định mới về thi bằng lái xe B2 có hiệu lực từ năm 2023

CEO Long Timo
Những quy định mới về thi bằng lái xe B2 sẽ có hiệu lực từ năm 2023. Theo Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch và cấp giấy...

Những quy định mới về thi bằng lái xe B2 sẽ có hiệu lực từ năm 2023. Theo Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, sẽ có những thay đổi quan trọng trong quy trình thi bằng lái xe B2. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những quy định mới này.

1. Quy định mới về điều kiện học và thi bằng lái xe ô tô

Trước khi đăng ký học và thi lấy bằng lái xe B2, bạn cần nắm rõ những điều kiện đăng ký học và thi bằng lái xe. Theo quy định mới, để đăng ký học và thi bằng lái xe ô tô, bạn cần đáp ứng những điều kiện sau:

  • Là người có quốc tịch Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.
  • Đủ tuổi theo quy định để dự thi sát hạch. Trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe, bạn có thể học trước nhưng chỉ được dự thi sát hạch khi đủ tuổi theo quy định.
  • Đối với việc học nâng hạng giấy phép lái xe, bạn cần có đủ thâm niên lái xe hoặc hành nghề và số km lái xe an toàn tối thiểu.

Nếu bạn muốn nâng hạng giấy phép lái xe từ B1 lên B2, ví dụ, thì bạn cần đã lái xe từ 1 năm và có ít nhất 12.000 km lái xe an toàn trở lên.

2. Học lái xe với thiết bị mô phỏng trong quy định mới về thi bằng lái xe B2

Theo quy định mới, từ năm 2023, tất cả các trung tâm sát hạch lái xe phải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ô tô. Điều này có nghĩa là người học lái xe sẽ phải học thêm kỹ thuật lái xe trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và thực hành lái xe trên cabin học lái xe ô tô.

3. Giữ nguyên tổng số giờ đào tạo lái xe

Theo quy định mới, tổng số giờ đào tạo lái xe sẽ không thay đổi. Các cơ sở đào tạo lái xe phải đảm bảo đủ thời gian đào tạo theo chương trình, bao gồm số giờ học kỹ thuật lái xe, số giờ học môn đạo đức và văn hóa giao thông, và số giờ học thực hành lái xe trên 01 xe tập lái.

4. Thêm nội dung thi sát hạch để cấp bằng lái ô tô

Theo quy định mới, người thi bằng lái ô tô sẽ phải thi thêm nội dung sát hạch lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Thi sát hạch sẽ được tiến hành trên phần mềm mô phỏng và trong cabin ô tô mô phỏng.

5. Thay đổi trình tự công nhận kết quả thi bằng lái ô tô

Theo quy định mới, kết quả thi đối với người thi bằng lái xe sẽ được công nhận theo trình tự nhất định. Nếu không đạt nội dung lý thuyết, sẽ không được thi lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng. Nếu không đạt sát hạch nội dung lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng, sẽ không được thi thực hành trong hình. Nếu không đạt nội dung thực hành trong hình, sẽ không được thi sát hạch lái xe trên đường. Học viên chỉ được công nhận trúng tuyển và cấp bằng lái xe nếu đạt nội dung lý thuyết, phần mềm mô phỏng và thực hành lái xe.

Đây là những quy định mới về thi bằng lái xe B2 có hiệu lực từ năm 2023. Nếu bạn đang có nhu cầu học lái xe ô tô, hãy nắm rõ những quy định này và tìm hiểu thêm để chuẩn bị tốt nhất cho quá trình học và thi bằng lái xe.

1