Xem thêm

Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn mới nhất (còn hiệu lực)

CEO Long Timo
Bạn có biết rằng hiện nay đang áp dụng Luật Thuế GTGT cùng với việc sửa đổi và bổ sung một số điểm của Luật Thuế GTGT? Ngoài ra, còn có các Nghị định và...

Bạn có biết rằng hiện nay đang áp dụng Luật Thuế GTGT cùng với việc sửa đổi và bổ sung một số điểm của Luật Thuế GTGT? Ngoài ra, còn có các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin cần thiết về Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn mới nhất.

I. Luật Thuế GTGT và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT

 1. Luật Thuế GTGT 2008 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2009).
 2. Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014).
 3. Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015).
 4. Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế (có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn mới nhất Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn mới nhất (còn hiệu lực)

II. Nghị định hướng dẫn Luật Thuế GTGT

 1. Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 91/2014/NĐ-CP, Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Nghị định 10/2017/NĐ-CP, Nghị định 146/2017/NĐ-CP, Nghị định 49/2022/NĐ-CP].

III. Thông tư hướng dẫn Luật Thuế GTGT

 1. Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế GTGT và Nghị định 209/2013/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC, Thông tư 193/2015/TT-BTC, Thông tư 130/2016/TT-BTC, Thông tư 173/2016/TT-BTC, Thông tư 93/2017/TT-BTC, Thông tư 25/2018/TT-BTC, Thông tư 82/2018/TT-BTC, Thông tư 43/2021/TT-BTC].
 2. Thông tư 150/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí (có hiệu lực từ ngày 11/11/2010).
 3. Thông tư 72/2014/TT-BTC về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh (có hiệu lực từ ngày 01/07/2014) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2019/TT-BTC, Thông tư 80/2021/TT-BTC].
 4. Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về thuế (có hiệu lực từ ngày 30/07/2015) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 40/2021/TT-BTC, Thông tư 80/2021/TT-BTC].
 5. Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (có hiệu lực từ ngày 01/08/2021) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 100/2021/TT-BTC].

Theo Điều 14 của Luật Thuế GTGT 2008, việc mua bán hàng hóa và dịch vụ phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và các quy định sau đây:

 • Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng. Hóa đơn phải được ghi đầy đủ, đúng nội dung quy định và bao gồm cả khoản phụ thu, phí thu thêm (nếu có). Trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng mà trên hóa đơn giá trị gia tăng không ghi khoản thuế giá trị gia tăng, thì thuế giá trị gia tăng đầu ra được xác định bằng giá thanh toán ghi trên hóa đơn nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
 • Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng sử dụng hóa đơn bán hàng.

Đối với các loại tem và vé là chứng từ thanh toán in sẵn giá thanh toán, giá thanh toán tem, vé đó đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Với những thông tin này, bạn có thể nắm rõ hơn về Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn mới nhất. Điều này giúp bạn áp dụng chính sách thuế một cách đúng đắn và tuân thủ quy định pháp luật.

1