Hiệu suất là gì? Công thức tính hiệu suất trong vật lý và hóa học

CEO Long Timo
Hiệu suất dùng để đo lường mức độ hoàn thiện công việc theo kế hoạch Hiệu suất là một đại lượng quan trọng trong cả vật lý và hóa học. Nhưng hiệu suất là gì?...

Hiệu suất dùng để đo lường mức độ hoàn thiện công việc theo kế hoạch Hiệu suất dùng để đo lường mức độ hoàn thiện công việc theo kế hoạch

Hiệu suất là một đại lượng quan trọng trong cả vật lý và hóa học. Nhưng hiệu suất là gì? Làm thế nào để tính hiệu suất trong các phản ứng? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Hiệu suất là gì?

Hiệu suất là khả năng thực hiện một việc hay tạo ra kết quả như mong muốn bằng lượng tối đa của nguồn lực có sẵn. Đơn giản hơn, hiệu suất là đại lượng được sử dụng để đo lường mức độ hoàn thành theo kế hoạch đã đặt ra trước đó.

Khi có hiệu suất, các nhà quản lý có thể so sánh và đánh giá cụ thể các yếu tố giữa lợi ích đạt được và chi phí bỏ ra, từ đó đưa ra quyết định chính xác nhất.

Hiệu suất trong hóa học và vật lý

Hiệu suất trong hóa học

Trong lĩnh vực hóa học, hiệu suất phản ứng đo lường lượng sản phẩm tối đa mà một phản ứng hóa học có thể tạo ra. Khi tính toán hiệu suất trong thực tế, chúng ta thường thu được một kết quả chênh lệch so với lý thuyết. Đây gọi là hiệu suất phản ứng.

Hiệu suất trong vật lý

Theo định nghĩa trong sách giáo trình vật lý 8, 9, hiệu suất là tỉ lệ giữa năng lượng có ích và năng lượng toàn phần.

Công thức tính hiệu suất

Tính hiệu suất sẽ có nhiều công thức khác nhau, tùy thuộc vào từng lĩnh vực. Sau đây là các công thức tính hiệu suất trong vật lý và hóa học mà bạn có thể tham khảo:

Công thức trong vật lý

Công thức cơ bản: H = A1/A

Trong đó:

 • H là hiệu suất.
 • A1 là công có ích.
 • A là công toàn phần.

Lưu ý: Trường hợp công hao phí càng rẻ thì hiệu suất sẽ càng lớn.

Tìm hiểu về các công thức tính hiệu suất trong vật lý Tìm hiểu về các công thức tính hiệu suất trong vật lý

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện:

 • Công nguồn điện: A = EIt.
 • Công suất nguồn điện = EI.

Công thức tính công suất và hiệu suất của máy thu điện:

 • Công tiêu thụ máy thu điện: A' = E'lt + r'l2t.
 • Công suất tiêu thụ máy thu điện: P' = A'/t = UI = E'I + r'I2.
 • Hiệu suất máy thu điện: H'% = E'/U x 100% = E'/ (E' + r'I) x 100% = (1- r'I/U) x 100%.

Trong đó:

 • E', r' là suất phản điện và điện trở của máy thu.
 • R là điện trở của mạch ngoài.

Công thức trong hóa học

Công thức tính hiệu suất trong phản ứng hóa học:

 • Cho phản ứng hoá học: A + B => C
 • Hiệu suất phản ứng: H = (số mol phản ứng x 100%)/số mol ban đầu.
 • Tính dựa theo khối lượng: H = (khối lượng thu được thực tế x 100%)/khối lượng thu được tính theo phương trình.

Lưu ý: Tính hiệu suất dựa theo số mol chất thiếu (số mol nhỏ).

Tổng hợp công thức tính hiệu suất trong hóa học Tổng hợp công thức tính hiệu suất trong hóa học

Từ công thức trên, chúng ta có thể tính như sau:

 • nC = nA phản ứng = (nA ban đầu x H)/100.
 • nA ban đầu cần dùng: nA ban đầu = (nC x 100)/H.

Công thức tính khối lượng sản phẩm khi đã có hiệu suất:

 • Khối lượng sản phẩm = khối lượng sản phẩm thực tế/hiệu suất.

Một số lưu ý quan trọng khi tính hiệu suất phản ứng

Khi tính hiệu suất phản ứng, chúng ta cần lưu ý những điều sau đây:

 • Xác định đúng các đơn vị như gram, mol... để đảm bảo tính toán chính xác.
 • Hiệu suất phản ứng luôn nhỏ hơn 100%. Nếu kết quả vượt quá 100% nhưng phép tính không sai thì có thể do sản phẩm chưa được tinh khiết.
 • Xác định chính xác hiệu suất phản ứng, sai số và độ lãng phí của phản ứng.

Giải đáp ý nghĩa của một số thuật ngữ liên quan đến hiệu suất

Quản lý hiệu suất

Quản lý hiệu suất là quá trình theo dõi và đánh giá liên tục nhằm cải thiện năng suất làm việc bằng cách đặt ra mục tiêu cá nhân và đội nhóm phù hợp với chiến lược của doanh nghiệp, lập kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu, đồng thời phát triển kiến thức và kỹ năng của từng cá nhân.

Quản lý hiệu suất giúp cải thiện năng suất làm việc Quản lý hiệu suất giúp cải thiện năng suất làm việc

Đánh giá hiệu suất

Đánh giá hiệu suất là quá trình đánh giá hàng năm hoặc nửa năm về hiệu suất công việc và đóng góp chung của nhân viên đối với công ty. Đánh giá được thực hiện dựa trên một bộ mục tiêu cụ thể và năng lực cốt lõi đã được xác định trước.

Lương hiệu suất

Lương hiệu suất là khoản lương bổ sung mà nhân viên nhận được khi hoàn thành mục tiêu và tiết kiệm chi phí. Lương hiệu suất thường được xem như một phần thưởng dành cho nhân viên khi họ hoàn thành công việc với hiệu suất cao.

Đó là những thông tin hữu ích về hiệu suất và công thức tính hiệu suất trong vật lý và hóa học. Hy vọng bạn đọc có thể áp dụng thành thạo trong học tập và cuộc sống.

1