Điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký tạm trú dài hạn KT3

CEO Long Timo
Tìm hiểu về đăng ký tạm trú dài hạn KT3 Bạn đang muốn thay đổi nơi ở lâu dài nhưng không đủ điều kiện để đăng ký thường trú hay bạn không muốn thay đổi...

Tìm hiểu về đăng ký tạm trú dài hạn KT3

Bạn đang muốn thay đổi nơi ở lâu dài nhưng không đủ điều kiện để đăng ký thường trú hay bạn không muốn thay đổi nơi đăng ký thường trú. Trong trường hợp này, theo quy định pháp luật, bạn cần thực hiện đăng ký tạm trú dài hạn thay cho đăng ký thường trú. Trong đó, có hai hình thức đăng ký tạm trú là đăng ký tạm trú dài hạn và đăng ký tạm trú ngắn hạn.

Đăng ký tạm trú dài hạn là quá trình bạn đăng ký nơi tạm trú của mình ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi đăng ký thường trú. Việc này giúp bạn có thể ở lâu dài tại địa phương mong muốn. Tuy nhiên, để thực hiện đăng ký tạm trú dài hạn, bạn cần tuân thủ một số điều kiện và thủ tục.

Điều kiện đăng ký tạm trú dài hạn KT3

Có ba điều kiện chính để bạn có thể đăng ký tạm trú dài hạn:

  1. Sinh sống, làm việc, học tập tại một địa phương khác nơi đăng ký thường trú. Địa phương mới có thể nằm trong cùng một tỉnh hoặc khác tỉnh so với nơi đăng ký thường trú.

  2. Bạn phải có chỗ ở hợp pháp tại địa phương muốn đăng ký tạm trú.

  3. Bạn đã có nơi đăng ký thường trú và không muốn chuyển nơi đăng ký thường trú hoặc không đủ điều kiện đăng ký thường trú theo quy định của Luật cư trú 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013.

Trình tự, thủ tục đăng ký tạm trú dài hạn KT3

Để tiến hành đăng ký tạm trú dài hạn KT3, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Công dân muốn đăng ký tạm trú dài hạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm:

  • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu theo mẫu HK02.
  • Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp được quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 31/2014/NĐ-CP hoặc nếu không có các giấy tờ này phải có Văn bản cam kết của công dân về việc có chỗ ở thuộc quyền sử dụng của mình và không có tranh chấp về quyền sử dụng với cá nhân, hộ gia đình khác.
  • Văn bản đồng ý có chữ ký của chủ hộ trong trường hợp chỗ ở hợp pháp là do thuê, mượn, ở nhờ.
  • Bản khai nhân khẩu (theo mẫu HK01, nếu trong trường hợp cần xuất trình);
  • Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ khác chứng minh nơi đăng ký thường trú của công dân, giấy xác nhận của cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ, công dân cần nộp hồ sơ đăng ký tạm trú dài hạn tại Công an xã, phường, thị trấn. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tạm trú là 30 ngày kể từ ngày chuyển đến. Quá thời hạn này, công dân chưa đăng ký tạm trú sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Bước 3: Cấp sổ tạm trú

Theo quy định, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, giấy tờ, Trưởng Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm cấp sổ tạm trú dài hạn cho công dân theo quy định của Bộ Công an.

Lưu ý

Trước đây, theo quy định của Thông tư 52/2010/TT-BCA, đăng ký tạm trú dài hạn không có thời hạn. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật chỉ giới hạn còn 24 tháng. Để tiếp tục đăng ký tạm trú dài hạn, công dân cần thực hiện gia hạn trước 30 ngày tính từ ngày hết hạn tạm trú. Việc gia hạn tạm trú được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 35/2014/TT-BCA.

Nếu bạn cần tư vấn và hỗ trợ thủ tục đăng ký tạm trú dài hạn KT3 trực tuyến miễn phí, hãy liên hệ số điện thoại 1900.6568.

*Các nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, bạn nên tham khảo thêm các quy định của pháp luật hiện hành và liên hệ với cơ quan chức năng để biết thông tin chính xác và cập nhật nhất.

1