Xem thêm

Cập nhật phí đường bộ 2023: Bảng biểu phí và thủ tục mua

CEO Long Timo
Phí đường bộ là một loại phí bắt buộc mà tất cả các phương tiện tham gia giao thông phải nộp. Như vậy, bạn đang thắc mắc về phí đường bộ 2023? Bài viết dưới...

Phí đường bộ là một loại phí bắt buộc mà tất cả các phương tiện tham gia giao thông phải nộp. Như vậy, bạn đang thắc mắc về phí đường bộ 2023? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của bạn.

1. Phí đường bộ 2023 là gì?

Phí đường bộ 2023 (phí sử dụng đường bộ) là một loại phí bắt buộc mà chủ phương tiện tham gia giao thông phải nộp. Số tiền thu được từ phí đường bộ sẽ dùng để sửa chữa, bảo trì, nâng cấp đường bộ nhằm cải thiện chất lượng và tiện ích cho cộng đồng.

2. Chi tiết các loại xe phải nộp phí đường bộ 2023

Theo quy định theo Thông tư 293/2016/TT-BTC, tất cả các loại xe ô tô đều phải nộp phí đường bộ 2023, bao gồm xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp được miễn phí bảo trì đường bộ, bao gồm các trường hợp sau:

 • Xe bị hỏng do tai nạn hoặc thiên tai.
 • Xe đang bị tịch thu hoặc bị thu hồi giấy đăng ký xe do vi phạm giao thông.
 • Xe bị hư hỏng nghiêm trọng không thể tiếp tục lưu hành và phải sửa chữa từ 30 ngày trở lên.
 • Ô tô của các doanh nghiệp không tham gia sử dụng hệ thống giao thông đường bộ.
 • Xe kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên.
 • Xe ô tô thực hiện đăng ký, đăng kiểm tại Việt Nam nhưng hoạt động liên tục từ 30 ngày trở lên tại nước ngoài.
 • Xe bị báo mất trộm từ 30 ngày trở lên.

3. Cập nhật bảng biểu phí đường bộ 2023 xe ô tô mới nhất

Phí đường bộ 2023 dành cho xe ô tô 4 chỗ

phi-duong-bo-cho-xe-o-to-4-cho

 • Xe ô tô 4 chỗ đăng kí tên cá nhân:
  • 1 tháng: 130 nghìn đồng
  • 3 tháng: 390 nghìn đồng
  • 6 tháng: 780 nghìn đồng
  • 12 tháng: 1.560 nghìn đồng
  • 18 tháng: 2.280 nghìn đồng
  • 24 tháng: 3.000 nghìn đồng
  • 30 tháng: 3.660 nghìn đồng

Phí đường bộ 2023 dành cho nhóm xe ô tô 5 chỗ

 • Xe ô tô 5 chỗ đăng kí tên cá nhân:
  • 1 tháng: 130 nghìn đồng
  • 3 tháng: 390 nghìn đồng
  • 6 tháng: 780 nghìn đồng
  • 12 tháng: 1.560 nghìn đồng
  • 18 tháng: 2.280 nghìn đồng
  • 24 tháng: 3.000 nghìn đồng
  • 30 tháng: 3.660 nghìn đồng

Phí đường bộ dành cho nhóm xe ô tô 7 chỗ

 • Xe ô tô 7 chỗ đăng kí tên cá nhân:
  • 1 tháng: 130 nghìn đồng
  • 3 tháng: 390 nghìn đồng
  • 6 tháng: 780 nghìn đồng
  • 12 tháng: 1.560 nghìn đồng
  • 18 tháng: 2.280 nghìn đồng
  • 24 tháng: 3.000 nghìn đồng
  • 30 tháng: 3.660 nghìn đồng

Phí đường bộ 2023 cho xe ô tô 16 chỗ

phi-duong-bo-cho-xe-o-to-16-cho

 • Xe ô tô 16 chỗ:
  • 1 tháng: 270 nghìn đồng
  • 3 tháng: 810 nghìn đồng
  • 6 tháng: 1.620 nghìn đồng
  • 12 tháng: 3.240 nghìn đồng
  • 18 tháng: 4.730 nghìn đồng
  • 24 tháng: 6.220 nghìn đồng
  • 30 tháng: 7.600 nghìn đồng

Phí đường bộ của xe ô tô 25 chỗ

 • Xe ô tô 25 chỗ:
  • 1 tháng: 390 nghìn đồng
  • 3 tháng: 1.170 nghìn đồng
  • 6 tháng: 2.340 nghìn đồng
  • 12 tháng: 4.680 nghìn đồng
  • 18 tháng: 6.830 nghìn đồng
  • 24 tháng: 8.990 nghìn đồng
  • 30 tháng: 10.970 nghìn đồng

Phí đường bộ dành cho xe 29 chỗ

 • Xe ô tô 29 chỗ:
  • 1 tháng: 390 nghìn đồng
  • 3 tháng: 1.170 nghìn đồng
  • 6 tháng: 2.340 nghìn đồng
  • 12 tháng: 4.680 nghìn đồng
  • 18 tháng: 6.830 nghìn đồng
  • 24 tháng: 8.990 nghìn đồng
  • 30 tháng: 10.970 nghìn đồng

Phí đường bộ của xe 45 chỗ

phi-duong-bo-cho-xe-o-to-45-cho

 • Xe 45 chỗ:
  • 1 tháng: 590 nghìn đồng
  • 3 tháng: 1.770 nghìn đồng
  • 6 tháng: 3.540 nghìn đồng
  • 12 tháng: 7.080 nghìn đồng
  • 18 tháng: 10.340 nghìn đồng
  • 24 tháng: 13.590 nghìn đồng
  • 30 tháng: 16.600 nghìn đồng

Phí đường bộ của xe bán tải

 • Xe bán tải:
  • 1 tháng: 180 nghìn đồng
  • 3 tháng: 540 nghìn đồng
  • 6 tháng: 1.080 nghìn đồng
  • 12 tháng: 2.160 nghìn đồng
  • 18 tháng: 3.150 nghìn đồng
  • 24 tháng: 4.150 nghìn đồng
  • 30 tháng: 5.070 nghìn đồng

Phí đường bộ của xe tải

 • Xe tải dưới 4 tấn:

  • 1 tháng: 180 nghìn đồng
  • 3 tháng: 540 nghìn đồng
  • 6 tháng: 1.080 nghìn đồng
  • 12 tháng: 2.160 nghìn đồng
  • 18 tháng: 3.150 nghìn đồng
  • 24 tháng: 4.150 nghìn đồng
  • 30 tháng: 5.070 nghìn đồng
 • Xe tải 4 tấn - dưới 8.5 tấn:

  • 1 tháng: 270 nghìn đồng
  • 3 tháng: 810 nghìn đồng
  • 6 tháng: 1.620 nghìn đồng
  • 12 tháng: 3.240 nghìn đồng
  • 18 tháng: 4.730 nghìn đồng
  • 24 tháng: 6.220 nghìn đồng
  • 30 tháng: 7.600 nghìn đồng
 • Xe tải từ 8,5 tấn - dưới 13 tấn:

  • 1 tháng: 390 nghìn đồng
  • 3 tháng: 1.170 nghìn đồng
  • 6 tháng: 2.340 nghìn đồng
  • 12 tháng: 4.680 nghìn đồng
  • 18 tháng: 6.830 nghìn đồng
  • 24 tháng: 8.990 nghìn đồng
  • 30 tháng: 10.970 nghìn đồng
 • Xe tải từ 13 tấn - dưới 19 tấn:

  • 1 tháng: 590 nghìn đồng
  • 3 tháng: 1.770 nghìn đồng
  • 6 tháng: 3.540 nghìn đồng
  • 12 tháng: 7.080 nghìn đồng
  • 18 tháng: 10.340 nghìn đồng
  • 24 tháng: 13.590 nghìn đồng
  • 30 tháng: 16.600 nghìn đồng
 • Xe tải từ 19 tấn - dưới 27 tấn:

  • 1 tháng: 720 nghìn đồng
  • 3 tháng: 2.160 nghìn đồng
  • 6 tháng: 4.320 nghìn đồng
  • 12 tháng: 8.640 nghìn đồng
  • 18 tháng: 12.610 nghìn đồng
  • 24 tháng: 16.590 nghìn đồng
  • 30 tháng: 20.260 nghìn đồng
 • Xe tải từ 27 tấn trở lên:

  • 1 tháng: 1.040 nghìn đồng
  • 3 tháng: 3.120 nghìn đồng
  • 6 tháng: 6.240 nghìn đồng
  • 12 tháng: 12.480 nghìn đồng
  • 18 tháng: 18.220 nghìn đồng
  • 24 tháng: 23.960 nghìn đồng
  • 30 tháng: 29.270 nghìn đồng

Phí đường bộ của xe đầu kéo

phi-duong-bo-cho-xe-dau-keo

 • Xe đầu kéo dưới 19 tấn:

  • 1 tháng: 590 nghìn đồng
  • 3 tháng: 1.770 nghìn đồng
  • 6 tháng: 3.540 nghìn đồng
  • 12 tháng: 7.080 nghìn đồng
  • 18 tháng: 10.340 nghìn đồng
  • 24 tháng: 13.590 nghìn đồng
  • 30 tháng: 16.600 nghìn đồng
 • Xe đầu kéo từ 19 tấn - dưới 27 tấn:

  • 1 tháng: 720 nghìn đồng
  • 3 tháng: 2.160 nghìn đồng
  • 6 tháng: 4.320 nghìn đồng
  • 12 tháng: 8.640 nghìn đồng
  • 18 tháng: 12.610 nghìn đồng
  • 24 tháng: 16.590 nghìn đồng
  • 30 tháng: 20.260 nghìn đồng
 • Xe đầu kéo từ 27 tấn - dưới 40 tấn:

  • 1 tháng: 1.040 nghìn đồng
  • 3 tháng: 3.120 nghìn đồng
  • 6 tháng: 6.240 nghìn đồng
  • 12 tháng: 12.480 nghìn đồng
  • 18 tháng: 18.220 nghìn đồng
  • 24 tháng: 23.960 nghìn đồng
  • 30 tháng: 29.270 nghìn đồng
 • Xe đầu kéo từ 40 tấn trở lên:

  • 1 tháng: 1.430 nghìn đồng
  • 3 tháng: 4.290 nghìn đồng
  • 6 tháng: 8.580 nghìn đồng
  • 12 tháng: 17.160 nghìn đồng
  • 18 tháng: 25.050 nghìn đồng
  • 24 tháng: 32.950 nghìn đồng
  • 30 tháng: 40.240 nghìn đồng

4. Thời gian và địa điểm nộp phí đường bộ 2023

4.1 Thời gian

Thời gian nộp phí đường bộ 2023 được quy định theo Thông tư 293 như sau:

 • Theo chu kỳ đăng kiểm: Chủ xe nộp phí đường bộ 2023 cho cả chu kỳ đăng kiểm. Sau đó, xe sẽ được cấp tem nộp phí với thông tin ngày hết hạn để chủ xe có thể sắp xếp nộp phí lần tiếp theo.

 • Nộp phí đường bộ 2023 theo tháng: Nếu nộp phí theo tháng, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải nộp từ 30 triệu đồng/tháng. Việc nộp phí sẽ được thực hiện trước ngày 1 của tháng tiếp theo tại đơn vị đăng kiểm và tem nộp phí sẽ được cấp tương ứng với thời gian nộp phí.

 • Nộp phí đường bộ 2023 theo năm: Cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nộp phí sử dụng vào bảo trì đường bộ theo năm sẽ gửi thông báo bằng văn bản đến đơn vị đăng kiểm và thực hiện nộp phí theo năm. Thời gian nộp phí là trước ngày 1/1 của năm tiếp theo và tem nộp phí sẽ được cấp tương ứng với thời gian nộp phí.

4.2 Địa điểm nộp phí

Tổ chức có thẩm quyền thu phí đường bộ 2023 bao gồm:

 • Xe ô tô của lực lượng quốc phòng, Công an: Nộp phí đường bộ tại Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương.

 • Xe ô tô của cá nhân, tổ chức đăng ký tại Việt Nam: Các đơn vị đăng kiểm.

Ngoài ra, phí đường bộ 2023 cũng có thể được nộp tại các trạm thu phí đường bộ trên quốc lộ. Tuy nhiên, để thuận tiện nhất, nên nộp phí tại trạm đăng kiểm là phương án tốt nhất.

5. Thủ tục mua phí đường bộ 2023 xe ô tô

Trừ xe của lực lượng Công an và quốc phòng, chủ phương tiện có thể nộp phí đường bộ 2023 tại các đơn vị đăng kiểm theo các bước sau:

 1. Chủ xe nộp hồ sơ kiểm định và nộp phí kiểm định xe.
 2. Xe ô tô sẽ được kiểm định. Trong trường hợp xe không đạt yêu cầu kiểm định, chủ phương tiện phải sửa chữa và kiểm định lại. Trường hợp xe đạt yêu cầu kiểm định, chủ xe nộp tờ khai phí đường bộ 2023 để kiểm tra và ký xác nhận.
 3. Nếu tờ khai phí đường bộ hợp lệ, nhân viên sẽ thu phí. Sau đó, in biên lai nộp phí, gồm số đăng kiểm, tem nộp phí đường bộ, tem đăng kiểm, và đóng dấu.
 4. Dán tem nộp phí và tem đăng kiểm lên xe. Nhân viên sẽ tiến hành dán tem sau khi bạn hoàn tất các thủ tục.

6. Phí đường bộ 2023 hết hạn có bị phạt không?

Theo quy định, việc nộp phí sử dụng và bảo trì đường bộ là nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ phương tiện. Trường hợp chưa nộp, nộp trễ, hoặc hết hạn phí đường bộ 2023 bị CSGT kiểm tra, bạn sẽ không bị xử phạt. Tuy nhiên, khi đưa xe đến đăng kiểm, cơ quan có thẩm quyền sẽ truy thu số tiền nộp chậm dựa trên tổng số tiền phải nộp = mức thu phí 1 tháng x thời gian nộp chậm.

Hy vọng bài viết này đã giải đáp được mọi thắc mắc của bạn về phí đường bộ 2023. Đừng quên theo dõi Zestech.vn để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích về lái xe. Nếu bạn quan tâm đến các sản phẩm màn hình android ô tô xuất Mỹ và android box cho ô tô Zestech, hãy liên hệ hotline 1900 988 910.

1