Bảng đơn vị đo thời gian | Cách quy đổi chính xác theo SGK

CEO Long Timo
Thời gian đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nó giúp chúng ta đo lường, xác định sự kiện và tạo ra sự sắp xếp trong một thế giới liên tục...

Thời gian đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nó giúp chúng ta đo lường, xác định sự kiện và tạo ra sự sắp xếp trong một thế giới liên tục thay đổi. Để hiểu và quản lý thời gian một cách hiệu quả, chúng ta sử dụng các đơn vị đo thời gian đa dạng, từ nhỏ nhất như mili giây và nanô giây, cho đến lớn như thiên niên kỷ và thế kỷ. Trong bài viết này, Viện đào tạo Vinacontrol sẽ cung cấp bảng đơn vị đo thời gian đầy đủ nhất cùng với những kiến thức cần biết về thời gian.

1. Thời gian là gì?

Theo Wikipedia:

"Thời gian là một khái niệm để diễn tả trình tự xảy ra của các sự kiện nhất định, biến cố và thời gian kéo dài của chúng."

Thời gian được đo bằng cách đếm số lượng chuyển động của các đối tượng lặp lại và thường có một thời điểm gắn với một sự kiện cụ thể. Thời gian là thuộc tính của vận động và luôn gắn với vật chất và vật thể. Nó chỉ có một chiều từ quá khứ đến hiện tại và tương lai và tồn tại trong mọi vật.

bang-don-vi-do-thoi-gian-va-huong-dan-quy-doi-chi-tiet Hình ảnh về đơn vị đo thời gian và hướng dẫn quy đổi chi tiết.

2. Khái niệm đơn vị đo thời gian

Đơn vị đo thời gian là một đại lượng được sử dụng để đo và xác định khoảng thời gian giữa các sự kiện hoặc hiện tượng. Những đơn vị này đồng nhất cách biểu diễn thời gian, giúp chúng ta ghi nhận, so sánh và quản lý thời gian một cách chính xác.

Trong hệ đo lường SI cơ bản, đơn vị thời gian cơ bản là giây. Những đơn vị lớn hơn như phút, giờ và ngày được tính dựa trên đơn vị cơ bản này. Các đơn vị lớn hơn này còn được gọi là đơn vị phi SI vì chúng không được sử dụng trong hệ thống thập phân, nhưng vẫn được chấp nhận và sử dụng chính thức cùng với SI. Tháng và năm không có tỉ lệ cố định với giây, trong khi tháng và năm có sự thay đổi đáng kể về độ dài.

Dưới đây là một số đơn vị đo thời gian phổ biến:

 • Giây (s): Đơn vị thời gian cơ bản nhất, thường được sử dụng để đo lường các sự kiện ngắn trong cuộc sống hàng ngày.
 • Phút (min): Bằng 60 giây, thường được sử dụng cho các khoảnh khắc dài hơn.
 • Giờ (h): Bằng 60 phút hoặc 3.600 giây, thường được sử dụng trong lịch làm việc và sinh hoạt hàng ngày.
 • Ngày: Đơn vị đo khoảng thời gian dài hơn, là một chu kỳ từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Một ngày có 24 giờ.
 • Tuần: Bằng 7 ngày, thường được sử dụng để tổ chức cuộc sống và lịch làm việc.
 • Tháng: Đơn vị đo dài hơn, dựa trên chu kỳ của mặt trăng hoặc quỹ đạo của các hành tinh. Một tháng có từ 28 đến 31 ngày.
 • Năm: Đơn vị thời gian dựa trên quỹ đạo của Trái Đất xung quanh Mặt Trời. Năm thông thường có 365 ngày, năm nhuận có 366 ngày.

Ngoài ra, còn có các đơn vị đo thời gian lớn hơn như thập niên, thế kỷ và thiên niên kỷ, thường được sử dụng trong lịch sử và văn hóa để đo lường những khoảng thời gian dài và sự thay đổi lâu dài của con người và vũ trụ.

don-vi-do-thoi-gian Đơn vị đo thời gian phổ biến.

3. Bảng đơn vị đo thời gian phổ biến

Dưới đây là bảng đơn vị đo thời gian phổ biến hiện nay:

 • 1 thế kỷ = 100 năm
 • 1 năm = 12 tháng
 • 1 năm thường = 365 ngày
 • 1 năm nhuận = 366 ngày
 • Cứ 4 năm có 1 năm nhuận
 • 1 tuần = 7 ngày
 • 1 ngày = 24 giờ
 • 1 giờ = 60 phút
 • 1 phút = 60 giây
 • 1 giây = 1000 mili giây

4. Bảng đơn vị đo thời gian đầy đủ

Dưới đây là bảng đơn vị đo thời gian từ nhỏ đến lớn. Đơn vị nhỏ nhất là "Giây", đơn vị lớn nhất là "Thiên niên kỷ".

Bảng đơn vị đo thời gian đầy đủ:

Đơn vị Giá trị
Giây 1 giây
Phút 60 giây
Giờ 60 phút
Ngày 24 giờ
Tuần 7 ngày
Tháng 28 - 31 ngày
Quý 3 tháng
Kỳ 6 tháng
Năm 12 tháng
Năm thường 365 ngày
Năm nhuận 366 ngày
Olympiad Chu kỳ 4 năm
Thập niên 10 năm
Giáp Chu kỳ 12 năm
Thế hệ 17 - 35 năm
Thế kỷ 100 năm
Thiên niên kỷ 1000 năm

5. Hướng dẫn quy đổi đơn vị đo thời gian và ví dụ minh họa

5.1 Tính số ngày của nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm

a. Tính số ngày của nhiều tuần: Để tính số ngày của nhiều tuần, ta nhân số tuần với 7.

Ví dụ: Tính số ngày của 4 tuần. Giải: Số ngày của 4 tuần là: 4 x 7 = 28 ngày.

b. Tính số ngày của nhiều tháng: Để tính số ngày của nhiều tháng, bạn cần biết tháng bắt đầu và tháng kết thúc. Trong 12 tháng của 1 năm, có 7 tháng có 31 ngày, 4 tháng có 30 ngày và tháng 2 có 28 ngày, hoặc 29 ngày trong năm nhuận.

Ví dụ: Tính ngày từ tháng 4 đến tháng 6. Giải: Tháng 4, 5 và 6 đều có 30 ngày. Vậy số ngày từ tháng 4 đến tháng 6 là: 30 + 30 + 31 = 91 ngày.

c. Tính số ngày của nhiều năm: Để tính số ngày của nhiều năm, bạn cần biết năm bắt đầu và năm kết thúc. Mỗi năm bình thường có 365 ngày, còn năm nhuận có 366 ngày.

Ví dụ: Tính số ngày từ năm 2020 đến năm 2023. Giải: Năm 2021, 2022 và 2023 là năm bình thường có 365 ngày. Năm 2020 là năm nhuận có 366 ngày. Vậy tổng số ngày từ năm 2020 đến năm 2023 là: 365 + 365 + 365 + 366 = 1461 ngày.

Nếu bạn muốn tính số ngày giữa hai khoảng thời gian, bạn có thể sử dụng tính năng "Tính khoảng cách ngày" của Viện đào tạo Vinacontrol.

5.2 Tính số năm của nhiều thập niên, thế kỷ, thiên niên kỷ

Để tính số năm của các đơn vị như thập niên, thế kỷ và thiên niên kỷ, ta sử dụng bảng đơn vị đo thời gian để tính.

Ví dụ: Tính số năm của 3 thập niên. Giải: 1 thập niên = 10 năm => 3 thập niên = 3 x 10 = 30 năm.

Ví dụ: Tính số năm của 4 thiên niên kỷ. Giải: 1 thiên niên kỷ = 1000 năm => 4 thiên niên kỷ = 4 x 1000 = 4000 năm.

5.3 Quy đổi giữa các đơn vị đo giây, phút, giờ, ngày

Để quy đổi giữa các đơn vị đo thời gian như giây, phút, giờ và ngày, ta cần biết rằng 1 giờ = 60 phút, 1 phút = 60 giây, và 1 ngày = 24 giờ.

Ví dụ: Đổi 2 giờ thành phút. Giải: 2 giờ = 2 x 60 = 120 phút.

Ví dụ: Đổi 3 ngày thành giờ. Giải: 3 ngày = 3 x 24 = 72 giờ.

Ví dụ: Đổi 4 giây thành phút. Giải: 4 giây = 4/60 = 0.067 phút.

6. Từ xa xưa, người châu Á sử dụng công cụ gì để tính thời gian?

Trong thời kỳ cổ đại, người ta đã phát minh ra nhiều công cụ để tính giờ và đo thời gian. Ví dụ như khuê biểu (dụng cụ đo bóng nắng), nhật quỹ (đồng hồ mặt trời) và lâu khắc (đồng hồ nước).

Khuê biểu là dụng cụ được tạo thành từ một thanh đồng nằm ngang - "khuê" và một thanh đồng đứng thẳng - "biểu". Bằng cách đo độ dài của bóng mặt trời, người ta có thể đoán được thời gian và nhận biết khí tiết bốn mùa.

Nhật quỹ, còn được gọi là "nhật quy", là dụng cụ dựa vào việc quan sát bóng nắng mặt trời để xác định thời gian. Nó được tạo thành bằng cách chạm khắc 24 khắc đều nhau trên một đĩa, và kim quỹ được đặt vuông góc vào đĩa. Bằng cách quan sát bóng của kim quỹ, ta có thể nhận biết được thời gian.

Lâu khắc, còn được gọi là "đồng hồ nước", là công cụ dựa vào lượng nước để đo thời gian. Bằng cách quan sát mực nước trong bầu hứng nước, ta có thể xác định số ngày và thời gian. Mỗi ngày gồm 24 tiếng đồng hồ chia thành 100 khắc.

Đây là những công cụ đo thời gian được người châu Á sử dụng từ xa xưa và đã góp phần quan trọng vào việc đo lường thời gian trong cuộc sống.

Trên đây là toàn bộ nội dung về thời gian và bảng đơn vị đo thời gian. Hy vọng rằng những thông tin mà Viện đào tạo Vinacontrol cung cấp sẽ hữu ích cho bạn.

Xem thêm kiến thức về các đơn vị đo lường khác:

1