Thu nhập khả dụng là gì và cách tính?

CEO Long Timo
Thu nhập khả dụng là một khái niệm mới mẻ nhưng thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đúng ý nghĩa của thu...

Thu nhập khả dụng là một khái niệm mới mẻ nhưng thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đúng ý nghĩa của thu nhập khả dụng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thu nhập khả dụng là gì và cách tính nó.

Thu nhập khả dụng là gì?

Thu nhập khả dụng là số tiền thu nhập còn lại sau khi đã trừ đi các khoản thuế địa phương, thuế liên bang và thuế tiểu bang. Số tiền này có thể được sử dụng để tiêu dùng hoặc tiết kiệm. Thu nhập khả dụng khác với thu nhập cá nhân, đó là số tiền còn lại sau khi đã đáp ứng các chi tiêu cần thiết trong gia đình như thực phẩm và nhà cửa.

Thu nhập khả dụng có thể được tính bằng cách trừ đi số tiền đã nộp thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm xã hội. Nó cũng có thể tăng lên khi bạn nhận được các trợ cấp từ chính phủ hoặc các doanh nghiệp. Thu nhập khả dụng quyết định mức độ chi tiêu và tiết kiệm trong nền kinh tế của đất nước.

Công thức tính thu nhập khả dụng

Để xác định thu nhập khả dụng, chúng ta có thể sử dụng công thức sau:

Thứ nhất: Thu nhập có thể sử dụng

Thuế trực thu bao gồm các khoản thuế liên quan đến thu nhập từ lao động, thừa kế tài sản và các đóng góp cá nhân như bảo hiểm xã hội và lệ phí giao thông. Ngoài ra, thuế trực thu cũng áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh cá nhân hoặc chung vốn của các hộ gia đình. Tuy nhiên, các khoản thuế lợi tức và lợi nhuận không phân phối của các công ty không được tính vào thu nhập có thể sử dụng.

Tổng thu nhập có thể sử dụng (Yd) bao gồm thu nhập tiêu dùng (C) và tiết kiệm (S).

Công thức tính Yd: Yd = C + S.

Thứ hai: Thu nhập có thể sử dụng (Thu nhập khả dụng)

Thuế trực thu bao gồm các khoản thuế liên quan đến thu nhập từ lao động, thừa kế tài sản và các đóng góp cá nhân như bảo hiểm xã hội và lệ phí giao thông. Ngoài ra, thuế trực thu cũng áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh cá nhân hoặc chung vốn của các hộ gia đình. Các khoản thuế lợi tức và lợi nhuận không phân phối của các công ty cũng không được tính vào thu nhập có thể sử dụng.

Thu nhập quốc dân ròng có thể được tính bằng công thức sau: Y = GNP - Khấu hao (Dp) - Thuế gián thu (Te).

Trong đó:

  • Y là thu nhập quốc dân ròng.
  • GNP là tổng sản phẩm quốc dân.
  • Thuế gián thu ám chỉ các loại thuế đánh vào sản xuất kinh doanh hàng hóa và dịch vụ, như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế hải quan và thuế giá trị gia tăng.

Vậy, đã rõ ràng về thu nhập khả dụng là gì và cách tính nó. Thu nhập khả dụng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý chi tiêu và tiết kiệm cho nền kinh tế của chúng ta. Hãy cân nhắc và sử dụng thu nhập khả dụng một cách thông minh để đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Thu nhập khả dụng Hình ảnh minh họa: Thu nhập khả dụng - Nguồn: giatoyota.vn

1