Home Tags Bằng lái xe ô tô quốc tế

Bằng lái xe ô tô quốc tế

Việt Nam sẽ cấp bằng lái xe ô tô quốc tế sử dụng ở 85 nước

Việt Nam sẽ cấp bằng lái xe ô tô quốc tế sử dụng ở...

Những công dân Việt Nam có giấy phép lái xe của quốc gia rồi thì được cấp bằng quốc tế chứ không phải học hay thi lại để cấp. Theo công ước Vienna có giá...