Nghi thức Quá Đường (Thọ Trại) trong khóa tu Bát Quan Trại Giới

CEO Long Timo
Giới thiệu Trong khóa tu Bát Quan Trại Giới, nghi thức Quá Đường (Thọ Trại) có vai trò quan trọng. Đây là nghi thức mà hành giả thực hiện sau khi bước vào trai đường...

Giới thiệu

Trong khóa tu Bát Quan Trại Giới, nghi thức Quá Đường (Thọ Trại) có vai trò quan trọng. Đây là nghi thức mà hành giả thực hiện sau khi bước vào trai đường để tạo sự thanh tịnh và tôn kính đến Tam Bảo. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về nghi thức này và ý nghĩa của nó trong khóa tu Bát Quan Trại Giới.

Nghi thức Quá Đường (Thọ Trại)

Sau khi hành giả vào trong trai đường, khi nghe tiếng chuông của Thầy Duy Na ba lần, chúng ta chấp tay xá một lần và ngồi xuống. Khi nghe một tiếng khánh, chúng ta bắt ấn Tam Sơn (co 2 ngón giữa và áp út vào lòng bàn tay) và cắm chiếc muỗng vào cơm. Tiếp theo, chúng ta dùng ngón tay áp út chấm nước trong chén và búng móng tay, điều này được thực hiện ba lần. Sau đó, chúng ta cất chén cơm lên và để lưu phạn.

1. Cúng dường

Trước khi ăn, chúng ta cúng dường bằng cách đọc bài cúng dường Thanh tịnh Pháp Thân Tì Lô Gía Na Phật và các câu chú tùy ý để tôn kính Tam Bảo. Ý nghĩa của việc cúng dường là tạo sự kết nối tâm linh và biểu tỏ lòng tôn kính đối với Thiên Chúa và các vị Phật.

2. Xuất Sanh

Sau khi cúng dường, chúng ta tiến hành nghi thức Xuất Sanh. Nghi thức này bao gồm việc gắp 7 hạt cơm và đặt vào chén chung, sau đó bắt ấn cam lồ và đọc chú "Pháp lực bất tư nghì. Từ bi vô chướng ngại...", sau đó lặp lại ba lần. Ý nghĩa của nghi thức này là tạo sự hiếu khách và lòng từ bi đối với chúng sanh.

3. Tống thực

Tiếp theo, chúng ta đọc bài Tống thực để tôn kính và cầu nguyện cho các vị quản thúc trong vạn vật. Ý nghĩa của việc này là tạo sự biết ơn và nhận thức về sự sống và sự cung cấp của tự nhiên cho chúng ta.

4. Xướng Tăng Bạt

Thầy chủ lễ sẽ xướng Tăng Bạt, một bài thơ ngắn thể hiện lòng thành kính và tôn trọng đối với Phật và các vị Bồ Tát.

5. Bưng bát cơm

Chúng ta sẽ bưng bát cơm lên và đặt lên trán, sau đó đọc chú "Chấp trì Ứng khí, đương nguyện chúng sanh..." để thể hiện lòng biết ơn và cầu nguyện cho chúng sanh.

6. Tam đề

Sau khi bưng bát cơm, chúng ta ăn 3 miếng cơm mỗi miếng đều kèm theo lời nguyện: "Nguyện đoạn nhất thiết ác. Nguyện tu nhất thiết thiện. Thệ độ nhất thiết chúng sanh." Ý nghĩa của việc này là tạo sự thức tỉnh và nhận thức về hạnh phúc và khổ đau trong cuộc sống.

7. Bắt đầu ăn và thầm quán tưởng năm pháp quán

Trong suốt thời gian dùng cơm, chúng ta luôn luôn giữ chánh niệm với 5 pháp quán: biết ơn người đã sửa soạn thức ăn, nổ lực tu học để xứng đáng thọ dụng thức ăn, từ bỏ lòng tham dục và tham ăn, chấp nhận thức ăn như thuốc để duy trì sức khỏe, và nuôi dưỡng chánh niệm để đạt được giải thoát.

8. Ăn cơm xong, lấy tăm xỉa răng và thầm nguyện

Sau khi ăn xong, chúng ta lấy tăm xỉa răng và đọc chú "Tước dương chi thời, đương nguyện chúng sanh..." để tạo sự tịnh tâm và loại bỏ những suy nghĩ phiền não.

9. Xỉa răng xong, nghe chuông thì uống nước

Trước khi uống nước, chúng ta đọc chú "Phật quán nhất bát thủy..." để nhận thức về sự sống và biểu tỏ lòng biết ơn đối với nước và các vị quản thúc trong nước.

10. Tụng bài Kiết Trai

Cuối cùng, chúng ta tụng bài Kiết Trai để tạo sự thành kính và tôn trọng đối với Phật và các vị Bồ Tát. Bài này gồm hai phần, một phần là đọc bài "Nam mô tát đa nẫm..." và sau đó là đọc nhưng câu chú tùy ý. Ý nghĩa của việc này là tạo sự tâng bốc và tôn trọng đối với Phật và các vị Bồ Tát.

Kỷ luật trong khóa tu Bát Quan Trại Giới

Trong khóa tu Bát Quan Trại Giới, chúng ta phải tuân thủ một số kỷ luật để duy trì sự tĩnh tâm và tu tập hiệu quả. Các kỷ luật này bao gồm:

 1. Không được ra ngoài phạm vi đại giới.
 2. Không tiếp khách và nói chuyện lớn tiếng.
 3. Bớt nói chuyện, không hút thuốc, luôn giữ tâm thanh tịnh.
 4. Oai nghi, cử chỉ phải giữ gìn cẩn thận.
 5. Phải giữ đúng giờ tu tập.
 6. Không nên nghĩ đến việc nhà hoặc việc thế tục.
 7. Phải nhất tâm niệm Phật.

Bát Quan Trại Giới

Bát Quan Trại Giới là tập hợp các quy tắc đạo đức và lối sống trong khóa tu Bát Quan Trại Giới. Đây là những nguyên tắc cơ bản của việc tu tập đạo phật để đạt được sự giải thoát. Bát Quan Trại Giới gồm có:

 1. Không được sát sanh.
 2. Không được trộm cắp.
 3. Không được dâm dục.
 4. Không được nói dối.
 5. Không được uống rượu.
 6. Không được trang điểm, xoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát.
 7. Không được nằm giường cao rộng, đẹp đẽ.
 8. Không được ăn quá giờ ngọ.

Đảm bảo tuân thủ những quy tắc này sẽ giúp chúng ta duy trì tĩnh tâm và có một cuộc sống đạo đức và ý nghĩa.

Nghi thức Quá Đường (Thọ Trại) trong khóa tu Bát Quan Trại Giới rất quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc. Qua việc thực hiện nghi thức này, chúng ta có thể tạo sự thanh tịnh tâm linh và trên con đường tu tập đạo phật.

1