Mẫu xe đáng tin cậy nhất tại Mỹ là Toyota Corolla 2016

12
Mẫu xe đáng tin cậy nhất tại Mỹ là Toyota Corolla

Hàng năm, CarMD thống kê toàn bộ những phản hồi về xe hơi liên quan đến sửa chữa và dịch vụ xe tại Mỹ, thông qua số lần xe phải sửa chữa trong năm. Dựa trên dữ liệu thống kê đó, CarMD đã cho ra kết quả, đâu là mẫu xe đáng tin cậy nhất tại thị trường xe hơi Mỹ.

Mẫu xe đáng tin cậy nhất tại Mỹ là Toyota Corolla

Toyota Corolla tại Mỹ không có nhiều đường nét liên quan đến Toyota Altis tại Việt Nam.

Năm 2015, CarMD đưa ra mẫu xe đáng tin cậy nhất tại Mỹ là Toyota Corolla (tại Việt Nam là Toyota Altis). Để đưa ra kết quả này, CarMD đã nghiên cứu và lưu trữ hàng ngàn lỗi phát sinh trên xe, hóa đơn sửa chữa và số lần sáng đèn báo kiểm tra động cơ (check engine). Dữ liệu này đến từ hệ thống kỹ thuật viên của chính CarMD nằm trên toàn nước Mỹ.

Năm 2015, CarMD nghiên cứu hơn 251.000 sự cố trên xe được sản xuất từ năm 1996 đến 2015. Ngoài Toyota Corolla 2015 là mẫu xe đáng tin cậy nhất tại Mỹ, 3 mẫu xe xếp dưới đều thuộc Toyota Motors. Lexus ES350 2013 ở vị trí thứ hai; Toyota Prius 2014 ở vị trí số 3; Toyota Avalon 2013 ở vị trí thứ 4 và vị trí thứ 5 là Honda Fit 2013.

Mẫu xe đáng tin cậy nhất tại Mỹ là Toyota Corolla