Lỗi đi ngược chiều phạt bao nhiêu tiền? Mức xử phạt và các hình thức xử lý vi phạm

CEO Long Timo
Lỗi đi ngược chiều trên đường giao thông không chỉ là một hành vi vi phạm pháp luật, mà còn mang tính nguy hiểm cao đối với các phương tiện khác đang di chuyển. Thông...

Lỗi đi ngược chiều trên đường giao thông không chỉ là một hành vi vi phạm pháp luật, mà còn mang tính nguy hiểm cao đối với các phương tiện khác đang di chuyển. Thông qua bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về mức phạt và hình thức xử lý đối với vi phạm này.

Đi ngược chiều là gì?

Đi ngược chiều xảy ra khi người điều khiển phương tiện giao thông di chuyển theo hướng ngược lại trong trường hợp đường chỉ cho phép di chuyển một chiều hoặc có biển "Cấm đi ngược chiều". Hành vi này không chỉ gây nguy hiểm mà còn coi là vi phạm văn hóa giao thông. Các loại phương tiện giao thông sẽ bị xử phạt tuỳ theo quy định của pháp luật.

Đi ngược chiều là gì Đi ngược chiều là gì

Lỗi đi ngược chiều phạt bao nhiêu tiền?

1. Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô

  • Phạt tiền từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng đối với vi phạm đi ngược chiều trên đường một chiều hoặc đường có biển "Cấm đi ngược chiều" (trừ các trường hợp vi phạm trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc hoặc xe ưu tiên đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định). Ngoài ra, giấy phép lái xe sẽ bị tước từ 02 đến 04 tháng.

  • Phạt tiền từ 10.000.000 - 12.000.000 đồng đối với vi phạm đi ngược chiều trên đường một chiều hoặc đường có biển "Cấm đi ngược chiều" gây ra tai nạn giao thông (trừ các trường hợp vi phạm trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc hoặc xe ưu tiên đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp). Tương tự, giấy phép lái xe sẽ bị tước từ 02 đến 04 tháng.

  • Phạt tiền từ 16.000.000 - 18.000.000 đồng đối với vi phạm đi ngược chiều trên đường cao tốc hoặc lùi xe trên đường cao tốc (trừ các trường hợp xe ưu tiên đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp). Giấy phép lái xe sẽ bị tước từ 05 đến 07 tháng.

Ô tô đi ngược chiều phạt bao nhiêu tiền Ô tô đi ngược chiều phạt bao nhiêu tiền

2. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự

  • Phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng đối với vi phạm đi ngược chiều trên đường một chiều hoặc đường có biển "Cấm đi ngược chiều" (trừ trường hợp xe ưu tiên đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp). Giấy phép lái xe sẽ bị tước từ 01 đến 03 tháng.

  • Phạt tiền từ 4.000.000 - 5.000.000 đồng đối với vi phạm đi ngược chiều trên đường một chiều hoặc đường có biển "Cấm đi ngược chiều" gây ra tai nạn giao thông. Giấy phép lái xe sẽ bị tước từ 02 đến 04 tháng.

Xe máy đi ngược chiều phạt bao nhiêu tiền Xe máy đi ngược chiều phạt bao nhiêu tiền

3. Đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng

  • Phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng đối với vi phạm đi ngược chiều trên đường một chiều hoặc đường có biển "Cấm đi ngược chiều" (trừ trường hợp đi trên đường cao tốc hoặc xe ưu tiên đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp). Ngoài ra, giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo) hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) sẽ bị tước từ 01 đến 03 tháng.

  • Phạt tiền từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng đối với vi phạm đi ngược chiều trên đường một chiều hoặc đường có biển "Cấm đi ngược chiều" gây ra tai nạn giao thông (trừ các trường hợp vi phạm trên đường cao tốc). Giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo) hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) sẽ bị tước từ 02 đến 04 tháng và phương tiện sẽ bị tạm giữ đến 07 ngày.

  • Phạt tiền từ 10.000.000 - 12.000.000 đồng đối với vi phạm đi ngược chiều trên đường cao tốc. Giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo) hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) sẽ bị tước từ 05 đến 07 tháng và phương tiện sẽ bị tạm giữ đến 07 ngày.

Xe máy chuyên dùng đi ngược chiều phạt bao nhiêu tiền Xe máy chuyên dùng đi ngược chiều phạt bao nhiêu tiền

4. Đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy và người điều khiển xe thô sơ khác

  • Phạt tiền từ 200.000 - 300.000 đồng đối với vi phạm đi ngược chiều trên đường một chiều hoặc đường có biển "Cấm đi ngược chiều".

Xe máy điện đi ngược chiều phạt bao nhiêu Xe máy điện đi ngược chiều phạt bao nhiêu

Như vậy, thông qua bài viết này, chúng tôi đã cung cấp thông tin chi tiết về mức phạt và hình thức xử lý đối với vi phạm đi ngược chiều trên đường giao thông. Mỗi cá nhân hãy tuân thủ pháp luật về giao thông để tránh bị xử phạt và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

1