Ký hiệu điện: Biểu tượng cho sự kết nối trong mạch điện

CEO Long Timo
Một số ký hiệu điện tử dùng tại Mỹ Ký hiệu điện - Một số ký hiệu điện tử dùng tại Mỹ Ký hiệu điện, hay còn được gọi là biểu tượng điện, là những...

Một số ký hiệu điện tử dùng tại Mỹ

Ký hiệu điện Ký hiệu điện - Một số ký hiệu điện tử dùng tại Mỹ

Ký hiệu điện, hay còn được gọi là biểu tượng điện, là những biểu tượng đặc biệt được sử dụng để đại diện cho các thành phần của thiết bị điện và điện tử trong sơ đồ mạch điện hoặc điện tử. Các biểu tượng này có thể thay đổi tùy theo quốc gia do truyền thống để lại, nhưng ngày nay đã đạt tới mức tiêu chuẩn quốc tế.

Tiêu chuẩn cho các ký hiệu

Có nhiều tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế cho ký hiệu điện tử đồ họa trong sơ đồ mạch điện.

 • TCVN 7922 : 2008
 • IEC 60617 (còn gọi là British Standard BS 3939)
 • IEEE Std 91/91a
 • ANSI Standard Y32 (còn gọi là IEEE Std 315)
 • Australian Standard AS 1102

Thư viện ký hiệu phổ biến

Linh kiện bị động

 • Điện trở (kiểu Mỹ)
 • Điện trở (kiểu EU)
 • Cuộn cảm
 • Tụ điện
 • Chiết áp (Potentiometer) (kiểu Mỹ)
 • Chiết áp (Potentiometer) (kiểu EU)
 • Tụ điện phân cực
 • Tụ điện hóa phân cực
 • Điện trở biến đổi Rheostat
 • Điện trở vi chỉnh Trimmer
 • Tụ biến đổi
 • Tụ điện vi chỉnh Trimmer
 • Điện trở nhiệt CTN Thermistor
 • Điện trở nhiệt CTP Photoresistor LDR (Điện trở quang)
 • Varistor VDR (Điện trở điện áp)
 • Biến áp
 • Biến áp giảm
 • Biến áp tăng
 • Biến áp ra ở giữa
 • Biến áp tự ngẫu
 • Biến áp FI
 • Cuộn cảm chống sốc
 • Antenna
 • Nối đất
 • Thạch anh
 • Microphone
 • Loa
 • Beeper, Buzzer
 • Jack mono/stereo

Linh kiện chủ động

 • Điốt
 • Điốt Zener
 • Điốt tunnel
 • Điốt biến dung varicap
 • Điốt phát quang, LED
 • Điốt Schottky
 • Photodiode
 • Điốt hạn chế điện áp
 • Thyristor SCR
 • Thyristor GTO
 • Diac
 • Triac
 • Chỉnh lưu cầu 4 diode
 • Transistor NPN
 • Transistor PNP
 • Transistor NPN collector nối vỏ
 • Transistor Darlington
 • Phototransistor
 • Photocoupler (Optocoupler)
 • Transistor UJT kênh N
 • Transistor UJT kênh P
 • Transistor IGBT kênh N giàu
 • Transistor IGBT kênh N nghèo
 • Transistor JFET kênh N
 • Transistor MOSFET kênh N giàu
 • Transistor MOSFET kênh N nghèo
 • Transistor JFET kênh P
 • Transistor MOSFET kênh P giàu
 • Transistor MOSFET kênh P nghèo

Máy phát, cắt mạch, thứ khác

 • Mạch phát thế
 • Mạch phát dòng
 • Nguồn điện một chiều
 • Nguồn điện xoay chiều
 • Pin đơn
 • Pin, Battery
 • Cắt mạch, công tắc 2 cực
 • Nút nhấn thường mở
 • Nút nhấn thường đóng
 • Đổi mạch, công tắc 3 cực
 • Đổi mạch, công tắc đôi DPST
 • Đảo mạch
 • Đảo mạch kép DPDT
 • Rơle cơ điện
 • Cầu chì
 • Đèn Neon
 • Đèn dây tóc
 • Đèn huỳnh quang
 • Mô tơ
 • Thùng điện phân
 • Galvanometer
 • Oscilloscope
 • Vôn kế
 • Ampe kế
 • Ôm kế
 • Watt kế
 • Chéo dây không nối
 • Nối
 • Nối chữ T
 • Nối Mass Protection Classe III
 • Cách ly cao Protection Classe II
 • Cách ly kép Protection Classe I
 • Nối đất Point équipotentiel
 • Điểm nối đất

Mạch tích hợp

MẠCH TÍCH HỢP

 • Ổn áp
 • Khuếch đại thuật toán AOP (kiểu Mỹ)
 • Khuếch đại thuật toán AOP (kiểu EU)

MẠCH LOGIC

 • Mạch cộng bán phần
 • Mạch cộng toàn phần
 • Mạch cộng hoàn toàn
 • Trigger Schmitt
 • Mạch toán logic ALU
 • Multiplexer 2 vs 1
 • Multiplexer 4 vs 1
 • Đệm ba trạng thái (tri-state)
 • Mạch đếm không đồng bộ
 • Mạch đếm đồng bộ

CỔNG LOGIC (ANSI)

 • Mạch đệm, Buffer
 • Cổng OR
 • Cổng AND
 • Cổng XOR
 • Mạch đảo, Cổng NOT
 • Cổng NOR
 • Cổng NAND
 • Cổng XNOR

CỔNG LOGIC (IEC)

 • Mạch đệm, Buffer
 • Cổng OR
 • Cổng AND
 • Cổng XOR
 • Mạch đảo, Cổng NOT
 • Cổng NOR
 • Cổng NAND
 • Cổng XNOR

CỔNG LOGIC (DIN)

 • Mạch đệm, Buffer
 • Cổng OR
 • Cổng AND
 • Cổng XOR
 • Mạch đảo, Cổng NOT
 • Cổng NOR
 • Cổng NAND
 • Cổng XNOR

FLIP-FLOP

Ký hiệu điện Flip-flop RS - Đèn điện tử chân không

 • Flip-flop RS
 • Flip-flop RSH
 • Flip-flop D (simple)
 • Flip-flop D
 • Flip-flop JK (simple)
 • Flip-flop JK
 • Flip-flop D
 • Flip-flop T

Tham khảo

Xem thêm

 • Linh kiện điện tử
 • Sơ đồ mạch điện
 • Reference designator

Liên kết ngoài

Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về Ký hiệu điện.

 • Electrical Circuit's Schematic Symbols
 • Circuit Symbols of Electronic Components
 • Electrical & Electronic Drawing Symbols
 • Collection of Electronic Symbols
 • Circuit Schematic Symbols
 • Collection of Electrical and Electronic Schematic Symbols
1