Chu vi ký hiệu là gì? Tìm hiểu công thức tính chu vi hình học

CEO Long Timo
Chu vi là một khái niệm quan trọng trong toán học và hình học. Nó được sử dụng để tính toán và đo lường các thuộc tính và kích thước của các hình học. Vậy...

Chu vi là một khái niệm quan trọng trong toán học và hình học. Nó được sử dụng để tính toán và đo lường các thuộc tính và kích thước của các hình học. Vậy chu vi ký hiệu là gì? Làm thế nào để tính chu vi các hình học khác nhau? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Chu vi ký hiệu là gì?

Chu vi là khoảng cách từ điểm bắt đầu của một hình đến điểm kết thúc của hình đó. Đối với hình đa giác, chu vi được tính bằng tổng độ dài các cạnh. Tuy nhiên, với những hình không có cạnh, chu vi sẽ được tính bằng công thức hay đo đường bao quanh diện tích hình phẳng này.

Với đa giác và các hình phẳng thông dụng, chu vi được kí hiệu là chữ "c". Đối với hình tròn, chu vi được kí hiệu là chữ "C".

Chu vi ký hiệu là gì? Chu vi ký hiệu là gì?

Chu vi và cách tính chu vi hình trong toán học

Chu vi và cách tính chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn là đường biên giới hạn của hình tròn. Chu vi hình tròn bằng đường kính (d) nhân với số pi hoặc bằng hai lần bán kính (r) nhân với số pi.

Công thức: C = d.π hoặc C = 2.r.π

Trong đó:

 • C là chu vi của hình tròn.
 • d là đường kính của hình tròn.
 • r là bán kính của đường tròn.
 • π có giá trị sấp sỉ với 3,14. Số pi được định nghĩa là tỷ lệ của chu vi hình tròn.

Ví dụ: Tính chu vi của một chiếc bánh xe có bán kính 1,5m.

Giải: Áp dụng công thức tính chu vi hình tròn, ta có chu vi hình tròn là: C = 2.r.π = 2.1,5.3,14 = 9,42(m)

Công thức chu vi hình tròn Công thức chu vi hình tròn

Chu vi và cách tính chu vi hình chữ nhật

Theo như định nghĩa về chu vi, ta có thể dễ dàng tính chu vi của hình chữ nhật bằng cách tính tổng bốn cạnh của hình chữ nhật hay chiều dài cộng chiều rộng nhân 2.

Công thức: C = 2(a+b)

Trong đó:

 • C là chu vi của hình chữ nhật.
 • a là chiều dài.
 • b là chiều rộng.

Ví dụ: Tính chu vi chiếc bánh hình chữ nhật khi biết chiều dài các cạnh lần lượt là 5cm và 2cm.

Giải: Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật, ta có chu vi chiếc bánh hình chữ nhật là: C = 2(a+b) = 2(5+2) = 14(cm)

Chu vi và cách tính chu vi hình chữ nhật Chu vi và cách tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi và cách tính chu vi hình vuông

Tương tự như hình chữ nhật, hình vuông có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng 90 độ. Vì vậy chu vi của hình vuông được tính bằng tổng 4 cạnh của hình vuông ấy hoặc bằng một cạnh nhân 4.

Công thức: C = 4.a

Trong đó:

 • C là chu vi của hình vuông.
 • a là độ dài một cạnh của hình vuông.

Ví dụ: Biết độ dài cạnh của cái bảng hình vuông bằng 6cm. Tính chu vi hình vuông của cái bảng đó.

Giải: Sử dụng công thức tính chu vi hình vuông, ta có chu vi của cái bảng hình vuông là: C = 4.a = 6.4 = 24(cm)

Chu vi và cách tính chu vi hình vuông Chu vi và cách tính chu vi hình vuông

Chu vi và cách tính chu vi hình tam giác

Theo quy tắc tính chu vi, chu vi của hình tam giác cũng sẽ là tổng của 3 cạnh cộng lại, dù cho có nhiều loại tam giác khác nhau như tam giác thường, tam giác vuông, tam giác đều, tam giác cân, tam giác tù, tam giác nhọn và tam giác vuông cân.

Công thức chung: C = a+b+c

Trong đó: a, b, c lần lượt là 3 cạnh của tam giác.

Đối với những tam giác đặc biệt, công thức có thể biến đổi ngắn gọn hơn:

 • Tam giác vuông (tam giác có một góc vuông): C = a+b+h (với h là chiều cao của hình tam giác, nối từ đỉnh xuống đáy hình).
 • Tam giác đều (tam giác có ba cạnh bằng nhau): C = a.3
 • Tam giác cân (tam giác có hai cạnh bằng nhau): C = 2.a+c hoặc C = 2b+c

Ví dụ: Cho biết một viên gạch hình tam giác:

 • Có ba cạnh lần lượt là: 2cm, 3cm, 4cm
 • Có ba cạnh bằng nhau và bằng 3cm
 • Có 2 cạnh bằng nhau bằng 2cm và cạnh còn lại bằng 5cm

Giải: Áp dụng công thức tính chu vi hình tam giác, ta có chu vi của viên gạch hình tam giác là:

 • C = a+b+c = 2+3+4 = 9(cm)

Vì viên gạch hình tam giác có 3 cạnh bằng nhau nên ta có thể suy ra đây là hình tam giác đều, vì vậy chu vi của viên gạch hình tam giác đều là:

 • C = a.3 = 3.3 = 9(cm)

Với viên gạch có hai cạnh bằng nhau, tam giác này là tam giác cân, ta có chu vi của viên gạch hình tam giác cân là:

 • C = 2.a+c = 2.2+5 = 9(cm)

Chu vi và cách tính chu vi hình tam giác Chu vi và cách tính chu vi hình tam giác

Chu vi và cách tính chu vi hình bình hành

Hình bình hành là một tứ giác có 2 cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Vì vậy, theo quy tắc tính chu vi, chu vi của hình bình hành sẽ được tính bằng tổng độ dài của các cạnh.

Công thức: C = 2(a+b)

Trong đó:

 • C là chu vi của hình bình hành.
 • a và b là độ dài của hai cạnh bất kì nằm kề nhau của hình bình hành.

Ví dụ: Tính chu vi của một miếng bánh hình bình hành khi biết độ dài của các cạnh a = 4cm, b = 8cm.

Giải: Áp dụng công thức tính chu vi hình bình hành, ta có chu vi của miếng bánh hình bình hành là: C = 2(a+b) = 2(4+8) = 24(cm).

Chu vi và cách tính chu vi hình bình hành Chu vi và cách tính chu vi hình bình hành

Chu vi và cách tính chu vi hình thang

Hình thang là một tứ giác lồi có cặp cạnh đáy song song. Bên cạnh đó, hình thang còn có những trường hợp đặc biệt như hình thang vuông và hình thang cân. Tuy nhiên, công thức tính chu vi của hình thang sẽ bằng tổng bốn cạnh của hình thang đó.

Công thức: C = a+b+c+d

Trong đó:

 • C là chu vi của hình thang.
 • a, b, c, d lần lượt là độ dài của hình thang.

Ví dụ: Tính chu vi hình thang khi biết độ dài của đáy lớn là 10 cm, đáy nhỏ là 8cm và độ dài 2 cạnh bên lần lượt là 6cm và 9cm.

Giải: Sử dụng công thức tính chu vi của hình thang, ta có chu vi của hình thang là: C = a+b+c+d = 10+8+6+9 = 33(cm).

Chu vi và cách tính chu vi hình thang Chu vi và cách tính chu vi hình thang

Hy vọng bài viết trên đây đã giúp bạn hiểu rõ về chu vi và cách tính chu vi của các hình học. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chủ đề này, hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Chúc bạn học tốt!

1