CAR - Tỷ lệ an toàn vốn: Khái niệm và quy định tại Việt Nam

CEO Long Timo
CAR (Capital Adequacy Ratio) - tỷ lệ an toàn vốn là một chỉ tiêu quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng. Tỷ lệ này phản ánh mối quan hệ giữa vốn tự có của ngân...

CAR (Capital Adequacy Ratio) - tỷ lệ an toàn vốn là một chỉ tiêu quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng. Tỷ lệ này phản ánh mối quan hệ giữa vốn tự có của ngân hàng và tài sản có điều chỉnh rủi ro. Việc quản lý và duy trì tỷ lệ CAR đúng mức có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định và an toàn của hệ thống tài chính.

CAR (Tỷ lệ an toàn vốn) là gì?

CAR là tỷ lệ an toàn vốn, đo lường mức độ bảo đảm vốn tự có của ngân hàng so với tài sản có điều chỉnh rủi ro. Tỷ lệ này càng cao, ngân hàng càng có khả năng chịu đựng rủi ro và đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính. Việc xác định CAR chính xác và rõ ràng đồng nghĩa với việc bảo vệ người gửi tiền và tạo độ tin cậy trong hoạt động ngân hàng.

Tỷ lệ an toàn vốn - CAR là gì? Tỷ lệ an toàn vốn - CAR là gì?

Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng là một trong năm ủy ban quan trọng của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, có nhiệm vụ đưa ra các hướng dẫn và thực hiện giám sát an toàn hoạt động của các Ngân hàng Trung ương thuộc Chính phủ 10 nước trong nhóm G10. Trong những năm 1980, Ủy ban Basel đã đưa ra hệ thống đo lường vốn gọi là Hiệp ước Basel để đối phó với sự sụt giảm tỷ lệ vốn của các ngân hàng và sự gia tăng rủi ro quốc tế.

Sự phát triển của Hiệp ước Basel Sự phát triển của Hiệp ước Basel

Phân loại vốn và tài sản có trọng số rủi ro

  • Vốn cấp 1: Gồm vốn tự có, vốn cổ phần, tài sản vô hình và dự phòng doanh thu theo kiểm toán. Vốn cấp 1 là vốn cốt lõi và được sử dụng để xử lý các khoản lỗ và đảm bảo hoạt động bình thường của ngân hàng.

  • Vốn cấp 2: Bao gồm lợi nhuận giữ lại chưa kiểm toán, dự trữ chưa kiểm toán và dự phòng tổn thất chung. Vốn cấp 2 được sử dụng trong trường hợp ngân hàng gặp khó khăn thua lỗ quá nhiều, sau khi đã mất hết vốn cấp 1.

  • Tài sản có trọng số rủi ro: Xác định số vốn tối thiểu mà ngân hàng và các tổ chức khác phải nắm giữ để giảm rủi ro thanh toán. Các tài sản này bao gồm tài sản có trọng số rủi ro tín dụng, tài sản có trọng số rủi ro thị trường và tài sản có trọng số rủi ro hoạt động.

Tầm quan trọng của tỷ lệ an toàn vốn

Tỷ lệ CAR đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người gửi tiền và đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính. Những điểm quan trọng sau đây cần được nhắc đến:

  • Bảo vệ người gửi tiền: Tỷ lệ CAR giúp bảo vệ quyền lợi của người gửi trước rủi ro có thể xảy ra tại ngân hàng.

  • Khả năng thanh toán nợ: CAR giúp ngân hàng xác định khả năng thanh toán các khoản nợ có thời hạn hoặc không thời hạn. Đồng thời, ngăn chặn rủi ro tín dụng và rủi ro vận hành có thể gặp phải.

  • Tăng độ uy tín: Tỷ lệ CAR góp phần tăng độ uy tín của ngân hàng, thu hút nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng.

  • Ngăn ngừa cú sốc tài chính: CAR đóng vai trò như một tấm lá chắn ngăn ngừa cú sốc tài chính cho ngân hàng và khách hàng.

Quy định CAR tại Việt Nam

Tại Việt Nam, theo Quyết định số 297/1999/QĐ-NHNN, tỷ lệ CAR tối thiểu được quy định là 8%. Tuy nhiên, để đối phó với các cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế, Thông tư số 13/2010/TT-NHNN đã nâng mức tỷ lệ CAR lên 9%. Theo quy định này, CAR được tính dựa trên vốn tự có (bao gồm vốn cấp 1 và cấp 2) và tài sản có trọng số rủi ro.

Công thức tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR Công thức tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR

Trên đây là tổng quan về CAR - tỷ lệ an toàn vốn và quy định tại Việt Nam. Hy vọng bài chia sẻ này mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Để biết thêm chi tiết hoặc giải đáp thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn

1