Các trường hợp sẽ bắt buộc đổi bằng lái xe ô tô vào năm 2023

CEO Long Timo
Đổi bằng lái xe ô tô có thể không chỉ là một nhiệm vụ phổ biến cho mọi người, nhưng cũng là một nghệ thuật phức tạp cần được hiểu rõ. Theo Luật Giao thông...

Đổi bằng lái xe ô tô có thể không chỉ là một nhiệm vụ phổ biến cho mọi người, nhưng cũng là một nghệ thuật phức tạp cần được hiểu rõ. Theo Luật Giao thông đường bộ 2008 và Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, năm 2023 sẽ là thời điểm cần thiết để đổi bằng lái xe ô tô đối với một số trường hợp cụ thể.

Các trường hợp bắt buộc phải đổi bằng lái xe ô tô

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ và Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, dưới đây là danh sách những trường hợp ngoài sức kiểm soát mà người tham gia giao thông phải đổi bằng lái xe ô tô trong năm nay:

 • Người sở hữu bằng lái xe ô tô mà hiệu lực của nó sắp hết hoặc đã hết.
 • Người sở hữu bằng lái xe ô tô bị hỏng nhưng vẫn còn hiệu lực.
 • Người sở hữu bằng lái xe hạng E, nam từ 55 tuổi trở lên và nữ từ 50 tuổi trở lên, nhưng vẫn muốn tiếp tục lái xe. Trong trường hợp này, họ có thể đổi sang bằng lái xe hạng D (nếu đủ điều kiện sức khỏe).
 • Thông tin ghi trên bằng lái xe như ngày sinh, tên và họ không khớp với giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
 • Người nước ngoài đang cư trú, làm việc hoặc học tập tại Việt Nam, có giấy chứng minh thư ngoại giao, giấy chứng minh thư công vụ, thẻ tạm trú, thẻ cư trú hoặc thẻ lưu trú có thời gian lưu trú trong nước từ 3 tháng trở lên và đang sở hữu bằng lái xe quốc gia vẫn còn hiệu lực. Trong trường hợp này, họ vẫn có thể đổi sang bằng lái xe tương ứng của Việt Nam.
 • Du khách nước ngoài có bằng lái xe của quốc gia khác đăng ký xe ở Việt Nam và bằng lái xe vẫn còn hiệu lực. Ngay cả trong trường hợp này, họ cũng có thể đổi sang bằng lái xe tương ứng của Việt Nam nếu cần thiết.
 • Người Việt Nam có quốc tịch Việt Nam đang lưu trú, học tập hoặc làm việc ở nước ngoài và đang sở hữu bằng lái xe quốc gia do nước ngoài cấp. Nếu bằng lái xe vẫn còn hiệu lực, họ vẫn có thể đổi sang bằng lái xe tương ứng của Việt Nam nếu cần thiết.
 • Người nước ngoài đã định cư lâu dài tại Việt Nam và đã đổi từ bằng lái xe quốc gia sang bằng lái xe Việt Nam. Ngay cả khi bằng lái xe đã hết hiệu lực, họ vẫn có thể đổi sang bằng lái xe mới.
 • Người sở hữu bằng lái xe hạng FD hoặc FE do Giao thông vận tải cấp lần đầu tiên trước ngày 01/07/2009 và muốn lái xe tải kéo rơ moóc hoặc xe đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc. Trong trường hợp này, họ phải đổi bổ sung bằng lái xe hạng FC.

Nếu bạn thuộc bất kỳ trường hợp nào ở trên và không hoàn thành thủ tục đổi bằng lái xe trong năm này, bạn có thể bị phạt theo quy định của pháp luật.

Đổi bằng lái xe ô tô Đổi bằng lái xe ô tô

Đổi bằng lái xe ô tô theo yêu cầu

Ngoài những trường hợp bắt buộc, Thông tư 12/2017/TT-BGTVT cũng quy định việc đổi bằng lái xe ô tô theo yêu cầu của người lái xe. Dưới đây là một số trường hợp cụ thể mà bạn có thể yêu cầu đổi bằng lái xe:

 • Đổi giấy phép lái xe từ giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET.
 • Người sở hữu bằng lái xe quân sự đang trong thời hạn hiệu lực khi đã không phục vụ quân đội nữa (thôi phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp quốc phòng,...) vẫn có thể yêu cầu đổi bằng lái xe.
 • Người sở hữu giấy phép lái xe do Công an cấp sau ngày 31/7/1995, vẫn trong thời hạn hiệu lực mà không tiếp tục phục vụ trong Công an (xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động trong Công an nhân dân) cũng có thể đổi giấy phép lái xe nếu cần thiết.
 • Người có nhu cầu kết hợp các giấy phép lái xe.

Các trường hợp bắt buộc phải đổi bằng lái xe ô tô Các trường hợp bắt buộc phải đổi bằng lái xe ô tô

Hy vọng rằng thông qua bài viết này, mọi người đã hiểu rõ hơn về các trường hợp bắt buộc đổi bằng lái xe ô tô và cũng biết làm thủ tục đổi bằng lái xe nếu phù hợp để tránh bị phạt tiền.

1