Nissan Navara NP300 2016 có giá bán 649 triệu đồng