Mitsubishi Pajero Sport 2016 ra mắt giá bán từ 35.540 USD