Khả năng áp dụng thuế mới cho xe bán tải tại Việt Nam