Hyundai Elantra 2017 – Nhiều Tiện nghi, An toàn thách thức Vios, Altis