Ford và Toyota lập liên minh xây dựng và phát triển các ứng dụng trên xe hơi